OLOI

Αναγνώστες

30/12/16

Πώς θα κλείσετε βιβλία για να γλιτώσετε το ασφαλιστικό «χαράτσι»


Μια λύση είναι «τα κλείνω και τελειώνω». Η άλλη, «ψάχνω να βρω τρόπο να κλέψω την εφορία». Το πρακτικό αποτέλεσμα της επικείμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες από την 1η Ιανουαρίου, επί του παρόντος έχει μετουσιωθεί σε μια αέναη αναζήτηση λύσεων μείωσης ή αποφυγής των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Όπως αναφέρει το euro2day.gr, η αναμενόμενη σήμερα δημοσιοποίηση της σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να επιταχύνει τις αποφάσεις, στέλνοντας μαζικά από τις αρχές του έτους, φορολογούμενους στην εφορία για να κλείσουν τα βιβλία τους. Αυτό τουλάχιστον προβλέπουν έμπειροι φοροτεχνικοί.
Αυτό το κύμα διακοπών, ενδεχομένως να θέλησε να αντιμετωπίσει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η οποία -με απόφαση του Γ. Πιτσιλή- έθεσε σαφές πλαίσιο για τη διακοπή εργασιών.
Με το ισχύον καθεστώς, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων.
Έτσι, όσοι διακόψουν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 για να κλείσουν τα βιβλία τους χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο. Και στη συνέχεια μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής. Εφόσον, όμως, η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Οι εφορίες προς τις οποίες υποβάλλονται οι δηλώσεις διακοπής εργασιών δεν ζητούν την ακύρωση τυχόν θεωρημένων φορολογικών στοιχείων, ενώ ελέγχουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών παρακολουθώντας στο σύστημα TAXIS αν μετά την ημερομηνία διακοπής που δηλώνει ο αιτών φορολογούμενος έχουν δηλωθεί άλλου είδους μεταβολές στο σύστημα αυτό (αλλαγή δραστηριοτήτων, έδρας, μελών κ.λπ.) καθώς και αν μετά τη δηλωθείσα ημερομηνία διακοπής έχουν εκδοθεί ή ληφθεί φορολογικά στοιχεία.
Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί, για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα αρχεία που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές.
2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα:
α. διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
β. διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.
3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Αλλάζουν μορφή εταιρείας
Το κλείσιμο των βιβλίων, εφόσον ο φορολογούμενος δεν διακόψει πραγματικά τη δραστηριότητά του, αναμένεται να οδηγήσει σε νέα άνθιση της φοροδιαφυγής. Μια άλλη εναλλακτική, προκειμένου να συνεχιστεί νομότυπα η δραστηριότητα του φορολογούμενου είναι ο μετασχηματισμός της νομικής μορφής της εταιρείας.
Η σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) της εταιρείας του ενός ευρώ, σύμφωνα με φοροτεχνικούς φαίνεται μια λύση την οποία έχουν ήδη επιλέξει αρκετοί. Η ΙΚΕ θεωρείται «συμφέρουσα» λύση, καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 29% επί των κερδών ενώ επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος 15% επί των μερισμάτων. Με το ισχύον καθεστώς, στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής χωρίς κατ΄ ανάγκη να είναι μέτοχος. Οι μέτοχοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP