10/3/16

Οι καινοτομίες του νέου αναπτυξιακού νόμουΧωρίς ίδια συμμετοχή θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο οι επιχειρήσεις, ενώ στις καινοτομίες του νέου νόμου περιλαμβάνονται οι φοροαπαλλαγές σε βάθος 15ετίας, το 12ετές σταθερό φορολογικό καθεστώς για μεγάλες επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ και ειδική επενδυτική μέριμνα για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές μεταξύ των οποίων και τα 9 νησιά που υπόκεινται πίεση από τη προσφυγική κρίση.
Αυτά γνωστοποίησε σε ομιλία του σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας Λόης Λαμπριανίδης.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας σημείωσε την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας του αναπτυξιακού νόμου με προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και της ύπαρξης συνθηκών διαφάνειας και ισονομίας για όλες τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Λαμπριανίδης μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, σε βάθος τετραετίας, αναμένεται να μπουν στην ελληνική οικονομία 4,8 δισ. ευρώ.
Ο ίδιος ανέφερε ότι το σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου έχει δοθεί στους θεσμούς, οι οποίοι ήδη έχουν στείλει τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες δεν αλλάζουν το ύφος που θέλει να δώσει η κυβέρνηση στο νέο νόμο. Οι θεσμοί όμως ζητούν ο αναπτυξιακός νόμος να κατατεθεί στη Βουλή μετά την παρουσίαση του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα δοθεί στους θεσμούς στο τέλος του μήνα.
Στην παρουσίασή του ο κ. Λαμπριανίδης υπογράμμισε ότι ακόμη και ζημιογόνες εταιρείες θα μπορούν να ενταχθούν στο νόμο, αν και με βάση τα στοιχεία του υπουργείου το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι κερδοφόρες. Σε ότι αφορά το σκέλος των φοροαπαλλαγών, αυτές θα εκτείνονται σε βάθος 15ετίας, θα αφορούν σε έκπτωση στον φόρο εισοδήματος ενώ θα σχηματίζεται και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό.
 Επίσης, σημείωσε ο ίδιος, δεν θα είναι υποχρεωτική η ιδία συμμετοχή, αλλά θα μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού, είτε θα μπορεί ο επιχειρηματία να χρησιμοποιήσει και αφορολόγητα αποθεματικά.
Επίσης τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο το οποίο είναι: έως 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και έως 15 εκατ. ευρώ για όμιλο, ενώ οι δύο κλάδοι στους οποίους θα εστιαστεί το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας θα είναι: οι τομείς της τεχνολογίας (ΤΠΕ) και η αγροδιατροφική αλυσίδα (από το χωράφι μέχρι τον τουρισμό).

Ποια είναι τα 8 καθεστώτα ενίσχυσης

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και θα δίνονται μόνο φοροαπαλλαγές, ενώ οι διαδικασίες θα είναι γρήγορες

2. Γενική Επιχειρηματικότητα: Περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές, leasing και επιχορήγηση μισθολογικού κόστους. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία της ειδικής ενίσχυσης -δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, περιοχές με μείωση πληθυσμού πάνω από 30%, παραμεθόριες και νησιωτικές-, θα μπορούν να λαμβάνουν και επιχορήγηση έως 70% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.

3. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ: Η επιχορήγηση είναι 70%, 100% φοροαπαλλαγές για leasing και κάλυψη μισθολογικού κόστους. Όσες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία της ειδικής ενίσχυσης, θα μπορούν να πάρουν και επιχορήγηση έως 100% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.

4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ: Για μηχανήματα -εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει 70%, προβλέπονται φοροαπαλλαγές, ενώ ενισχύεται 100% το leasing και το μισθολογικό κόστος. Για την κατηγορία της ειδικής ενίσχυσης θα μπορούν να πάρουν και επιχορήγηση έως 100% του ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.

5. Συνέργειες και δικτυώσεις clusters: Για τη δημιουργία κοινών υποδομών θα μπορούν να λάβουν το 100% της επιχορήγησης, φοροαπαλλαγές, leasing και κάλυψη μισθολογικού κόστους.

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών: Προβλέπονται χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α.

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - Αλυσίδες αξίας: Θα γίνει προκήρυξη προκειμένου ομάδα επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια στην οποία βρίσκονται ή κάποιο Πανεπιστήμιο να καταθέτουν πρόταση για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος. Ο σχεδιασμός είναι να εγκριθεί η επένδυση από μια τέτοια ομάδα ανά περιφέρεια.

8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας (πάνω από 20 εκατ. ευρώ): Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή έως 5 εκατ. ευρώ, ενώ προϋπόθεση είναι για κάθε 1 εκατ. ευρώ να δημιουργείται έως 1 θέση εργασίας.

Άμεσες ξένες επενδύσεις

Θα κατατεθούν 3 τροπολογίες για βελτίωση της νομοθεσίας για την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Οι τροπολογίες θα αφορούν στην εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών για παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών, στην απλοποίηση χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα (με το σημερινό πλαίσιο έχουν γίνει μόνο 7 επενδύσεις) και μείωση των ορίων για στρατηγικές επενδύσεις (fast track).

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Θα τεθούν γεωγραφικά κριτήρια: Ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης (πάνω από 30% από το 2001-2011), παραμεθόριες ναι νησιωτικές περιοχές ( αφορά δηλαδή 429 Δημοτικές ενότητες, 42% του συνόλου μόλις 16% του πληθυσμού αλλά μόνο το 3% του ΑΕΠ της χώρας) και τα 9 νησιά που δέχονται πίεση από την έλευση προσφύγων.

Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε οργανωμένους υποδοχείς ΒΙΠΕ, χώροι καινοτομίας, κ.α.

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται

Εξωστρεφείς, καινοτόμες, δυναμικές σε όρους αύξησης της απασχόλησης, όσες έχουν προκύψει από συγχώνευση (όχι από εξαγορές), ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ ή αγροδιατροφικό τομέα, δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι συνεταιρισμοί - ΚΟΙΝΣΕΠ.

Είδη ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση, χρηματοδοτική μίσθωση, επιδότηση μισθολογικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία, σταθερό φορολογικό πλαίσιο και ταχεία αδειοδότηση.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP