OLOI

Αναγνώστες

3/10/15

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για σύνταξη στον ΟΓΑ

 
Τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής σύνταξης γήρατος σε αγρότες που συμπληρώνουν τα 62, εφόσον βέβαια έχουν 40 χρόνια ασφάλισης, προβλέπει εγκύκλιος του ΟΓΑ, βάσει του νόμου 4302 του 2014.
Αναλυτικά, η σύνταξη γήρατος θα χορηγείται από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί
το 62ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου και 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1.10.2014 (η ημερομηνία δημοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η 8.10.2014).
Παράδειγμα: ασφαλισμένος, γεννημένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέμβριο του 2015 και έχει ήδη συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την 1.11.2015.
Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το μήνα συμπλήρωσης του 62ου έτους της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, δε χορηγείται αναδρομικά η σύνταξη.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου για τη συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών μελών της Ε.Ε. – Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων.
Στην συνέχεια, εάν μετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συμπληρώνονται 40 έτη, θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και ότι μπορούν να αναγνωρισθούν μόνο όσα έτη υπολείπονται για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.
Παράλληλα, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το δικαίωμα αξιοποίησης της διάταξης για αναγνώριση πλασματικών ετών, για τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης.
Όσοι αγρότες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, επισημαίνεται στην εγκύκλιο του Οργανισμού, ότι λαμβάνουν και τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον κλάδο. Για τη συμπλήρωση της 15αετίας δεν λαμβάνονται υπόψη χρόνοι ασφάλισης άλλων ασφαλιστικών φορέων από την Ελλάδα ή πλασματικά έτη.

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους. Σε αυτά τα 7 πλασματικά έτη θα προσμετρώνται και τα πλασματικά χρόνια – εξαιρούμενες περίοδοι των φορέων χωρών – μελών της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας. Σε περίπτωση που ο εξομοιούμενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον πλασματικών χρόνων.
Ακόμη πρέπει να εξετάζεται και το είδος των εξομειούμενων χρόνων της άλλης χώρας, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται ο ίδιος χρόνος και στην Ελλάδα, για την ίδια αιτία. Για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις γήρατος, του Κλάδου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, εάν συντρέχει περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, τότε το συνταξιοδοτικό αίτημα μπορεί να διαβιβαστεί στον προηγούμενο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, ακόμη και αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος ή απονέμων φορέας.

Πλασματικοί χρόνοι

Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι οι εξής:
1. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.
3. Ο πλασματικός χρόνος σπουδών.
4. Ο χρόνος σπουδών.
5. Ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.
6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.
7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ.
8. Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 2 έτη.
9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ).
11. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΣΑ – ΤΑΕ.
12. Ο χρόνος απεργίας.
13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη προαιρετικής ή πραγματικής ασφάλισης. Το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενων ετών ανέρχεται στα 7 έτη.
Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η εξαγορά των πλασματικών ετών, για το 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος ανέρχεται σε 2014,2 ευρώ και το ποσό εξαγοράς για ένα μήνα σε 167,85 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται 15% έκπτωση. Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Αν υπάρχει οφειλή για ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, που δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ, τότε γίνεται συμψηφισμός με το ποσό της σύνταξης.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP