29/8/15

Μεγάλες επιβαρύνσεις φέρνει η αύξηση της προκαταβολής φόρου
Μπορεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να παρέτεινε την προθεσμία υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι τις 30 Αυγούστου 2015, ωστόσο δεν έχει ακόμη εκδώσει την εγκύκλιο για το τι θα ισχύσει με την προκαταβολή φόρου των νομικών και φυσικών προσώπων. 
Σημειώνεται πως με τον νόμο 4336/2015 άλλαξε αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2014 για νομικά και φυσικά πρόσωπα και σε κάποιες περιπτώσεις ο φόρος διπλασιάσθηκε.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε από 55% για τα κέρδη του 2014 σε 75% για τα κέρδη του 2015 και στο 100% για τα κέρδη από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά. Ειδικά δε για τους αγρότες η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματά τους αυξήθηκε από το 27,5% στο 55%.
Πρόβλημα ωστόσο προκύπτει για χιλιάδες επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταβάλει φόρο για τα κέρδη του 2014 και προκαταβολή φόρου για το 2015 και οι οποίες θα κληθούν με νέο εκκαθαριστικό να καταβάλουν για την διαφορά της προκαταβολής φόρου για το 2015.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να προσδιορίσει με εγκύκλιο τι θα ισχύσει στις περιπτώσεις αυτές. Τα δε ποσά του πρόσθετου φόρου από την νέα εκκαθάριση δεν θα είναι μικρά.
Μια επιχείρηση με κέρδη 38.500 ευρώ το 2014 φορολογήθηκε με συντελεστή 26% και κατέβαλε φόρο 10.000 ευρώ. Ως προκαταβολή φόρου πλήρωσε 5.500 ευρώ. Πλέον θα πρέπει να πληρώσει ακόμη 2.000 ευρώ στην εφορία, καθώς η συνολική προκαταβολή φόρου για το 2015 αυξήθηκε στις 7.500 ευρώ.

Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.
Νομικά πρόσωπα - οντότητες
Φορολογικά έτη
2014
2014
2015
2016
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
α1 Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)
80%
100 %
100%
100%
α2 Τράπεζες
100%
100%
100%
100%
β Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
55%
55%
75%
100%
γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
55%
55%
75%
100%
δ Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
80%
100%
100%
100%
ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
55%
55%
75%
100%
στ1 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
55%
55%
75%
100%
στ2 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
80%
100%
100%
100%
ζ Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
80%
100%
100%
100%


Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα
Φορολογικά έτη
2014
2014
2015
2016
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
Αγρότες
27,5%
55%
75%
100%
Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP