17/8/15

Μειώσεις στις κατώτατες συντάξεις φέρνει η εγκύκλιος Χαϊκάλη


syntaxi34 
"Ψαλίδι" βάζει στις κατώτατες συντάξεις εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Παύλου Χαϊκάλη.  Η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 14 Αυγούστου έχει θέμα την: "Εφαρμογή διατάξεων του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄)" και όπως τονίζεται στις πρώτες γραμμές της αποτελεί ουσιαστικά εφαρμοστική απόφαση πολιτικών που εφαρμόζονται από 1/1/2015, καθώς και διατάξεων του πρόσφατου νόμου 4334/2015.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση  θεσπίζεται η καταβολή βασικής σύνταξης και αναλογικής και καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης ως εξής:
Ι. Η κύρια σύνταξη θα αποτελείται εφεξής από το άθροισμα των δύο μερών: της βασικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού σύνταξης. I. Η βασική σύνταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται μέχρι 31.12.2015 στο ποσό των 360,00 ευρώ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται από 1.1.2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3863/2010, θα καταβάλλεται (α) σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια διαμονής στη χώρα, καθώς και (β) στους δικαιούχους αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Επισημαίνεται, δε, ότι:
1. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται : α. για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας, β. στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας), γ. στην περίπτωση σύνταξης λόγω θανάτου και 2 δ. για τους ανασφάλιστους και όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τα απαιτούμενα κριτήρια (διαμονής στη χώρα).
ΙΙ. Το αναλογικό ποσό σύνταξης προσδιορίζεται στη βάση του συνόλου του ασφαλιστικού βίου καθενός και υπολογίζεται με συντελεστή που είναι ανάλογος του χρόνου ασφάλισης. Για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά την 1η .1.2011 και μετά η μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται (επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών καθενός) για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης με βάση τα ποσοστά του πίνακα που ακολουθεί.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP