29/1/15

Δήμος Θέρμης: Γραφείο απασχόλησης


Το Γραφείο Απασχόλησης   αποτελεί μια υπηρεσία  του Δήμου Θέρμης , με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας και την κάλυψη των αναγκών  των κατοίκων του Δήμου Θέρμης  σε θέματα εύρεσης εργασίας .
Κύριος σκοπός του,  είναι η προώθηση στην απασχόληση των ανέργων του Δήμου Θέρμης και η υπεύθυνη και άμεση πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα
απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης .Επίσης το Γραφείο Απασχόλησης ασχολείται με την ενημέρωση των επιχειρήσεων για προγράμματα χρηματοδότησης, την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και την ενημέρωση τους για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού τους . 
Απευθύνεται στους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας , σε εργαζόμενους που επιθυμούν μια αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης .
Επίσης συνεργάζεται με εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή ζητούν πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης εργασίας , επιμόρφωσης προσωπικού, κλπ.
Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν.

Το γραφείο  βρίσκεται στην  οδό Απ. & Γρ. Ταβάκη 28  στον 1ο όροφο  λειτουργεί καθημερινά και  εξυπηρετεί από τις 08:00  έως και 14:00. 


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP