31/10/14

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 6.000 ανέργους με μισθό 450 ευρώΈνα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων προσλήψεων του ΟΑΕΔ θα αρχίσει να τρέχει το αμέσως επόμενο διάστημα, και μέσω αυτού περίπου 6.000 άνεργοι, ηλικίας 25 – 66 ετών θα μπορούν να απασχοληθούν και να ωφεληθούν αποκτώντας εργασιακή εμπειρία.

Το αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί πριν από λίγες μέρες και αφορούσε σε 5.000 ανέργους, βρήκε τεράστια ανταπόκριση και αποφασίστηκε από τον ΟΑΕΔ η επέκτασή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχορήγηση που θα δίνεται στις επιχειρήσεις ανέρχεται στα 18 ευρώ την ημέρα για τον κάθε ωφελούμενο εργαζόμενο, με δεδομένο ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως 25 μέρες τον μήνα.
Έτσι, οι αποδοχές των δικαιούχων θα είναι στα 450 ευρώ το μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως 12 μήνες.
Δικαιούχοι του προγράμματος, θα είναι όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ
Η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων θα καθοριστεί από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει κωδικό πρόσβασης για το
ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:
Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP