7/10/14

Περισσότερες από 200.000 ΜμΕ έκλεισαν την περίοδο 2008-2013
Περισσότερες από 205.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA Facts) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια περίοδο, Ελλάδα απώλεσε 27% των θέσεων απασχόλησης που
δημιουργούσαν οι ΜμΕ και 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2013 στην Ευρώπη σημειώθηκε ανάκαμψη στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «η οποία όμως είναι άνισα κατανεμημένη και δεν ακολουθεί σταθερή τροχιά».
Σύμφωνα με την έκθεση το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί η τάση διεθνοποίηση τους, η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη της καινοτομίας και η βελτίωση των δεξιοτήτων.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP