19/8/14

Το Δ.Σ. συνεδριάζει


         
Η τελευταία  τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  19 Αυγούστου 2014  ώρα 19:00, στο Δημοτικό κατάστημα,  στους Ν. Επιβάτες.

                              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης ΔΣ στην Αθήνα. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αρ.24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε εξέταση αίτησης κοπής δένδρων.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄αρ.16/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε εξέταση αίτησης για μετακίνηση μπάρας στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 4ο: Μεταφορά πίστωσης ποσού 50.000,00 € από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2014 στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για έργα και εργασίες επισκευής και συντήρησης που εκτελούνται με δική τους ευθύνη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας χώρου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 6ο: Γ΄ κατανομή ποσού 107.055,03 €, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων  του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 7ο: Παραλαβή μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), για την κατασκευή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας (Β΄φάση: Παραλαβή μελέτης εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄αρ.70/2014 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στα κριτήρια επιλογής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς της ΔΗΚΕΘ εκτός ΕΣΠΑ-Οικονομική Εισφορά. Εισηγήτρια: ΔΣ κ. Κ. Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 9ο: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού - 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄αρ.27/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε εξέταση αιτήσεων επιχειρήσεων φαρμακείων Δήμου Θερμαϊκού, για χορήγηση άδειας τοποθέτησης φωτεινού σταυρού σε στύλους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 11ο: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ.έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΩΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της υπ΄αρ.83/2014 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού, για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: ΔΣ  κ.Παναγιώτης Τροκάνας.
                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP