10/3/14

Εκτός λίστας επιβλαβών οργανισμών το Diabrotica
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε    Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/62/ΕΕ της Επιτροπής  παύουν να λαμβάνονται μέτρα επίσημου χαρακτήρα για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού  Diabrotica virgifera Le Conte, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να εμποδιστεί η περαιτέρω διάδοσή του, ενώ υπάρχουν αποτελεσματικά και βιώσιμα μέσα καταπολέμησης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του εν λόγω οργανισμού στην απόδοση των καλλιεργειών αραβοσίτου, ειδικότερα η εφαρμογή ενός συστήματος εναλλαγής καλλιεργειών (αμειψισπορά).
Σύμφωνα με τη 2014/63/ΕΕ Σύσταση της Επιτροπής, για τον έλεγχο του Diabrotica virgifera θα πρέπει να προτιμώνται ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο, αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα, όπως:
  • Αμειψισπορά (πρέπει να προτιμάται χάρη στην υψηλή της αποτελεσματικότητα)
  • Χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου
  • Προσαρμογή ημερομηνίας σποράς του αραβοσίτου ώστε η βλάστηση να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των προνυμφών
  • Καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου και άλλα μέτρα υγιεινής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε.                                                        Θεσσαλονίκης στα τηλ: 2310984185 / 189.                                       

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP