15/2/14

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση ακινήτων


Δελτίο τύπου αναφορικά με την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Γεώργιου Τσαμασλή για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και η σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Τσαμασλής, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα.
            Την αποστολή της συγκεκριμένης επιστολής ενέκρινε η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Τσαμασλή.
            «Προτείνουμε να αναλάβει η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ή η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα την αξιοποίηση εκτάσεων που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως αυτές της Αγίας Τρίαδας, Ασπροβάλτας, κ.α, με στόχο τη δημιουργία νέων τουριστικών επενδύσεων και, συνεπώς, νέων θέσεων εργασίας. Όπως επισημαίνουμε στην επιστολή μας προς τον Υπουργό, για να δεσμευτούν οι επενδυτές που θα επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές ισόποσες με την αξία του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Καταθέτουμε μία πραγματικά αναπτυξιακή πρόταση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας», υπογράμμισε ο κ. Τσαμασλής. 
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ.Γιάννη Στουρνάρα
Κοινοποίηση
Στον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ
κ.Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο

Θέμα: Αίτημα παραχώρησης των ακινήτων του δημοσίου στους οικείους ΟΤΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς τουριστική αξιοποίηση

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες πώλησης σημαντικών ακινήτων που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές μεταξύ άλλων και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Αγ. Τριάδα, Ασπροβάλτα, Θέρμη κ.α.). Ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στις παρακάτω διαδοχικά εγειρόμενες παρατηρήσεις:
1.     Στις διαδικασίες αξιοποίησης απουσιάζει η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές που θα μπορούσαν να συμβάλουν τα μέγιστα στην επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων αξιοποίησης.
2.     Οι διαδικασίες αξιοποίησης λαμβάνουν υπόψη ως μοναδικό κριτήριο την επίτευξη υψηλού τιμήματος πώλησης των ακινήτων (εισπρακτικό κριτήριο) χωρίς να αξιολογούν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι επενδύσεις στην εθνική και τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση (αναπτυξιακό κριτήριο)
3.     Η ανέγερση νέων κατοικιών, που προβλέπεται ως βασική προοπτική αξιοποίησης, στα εν λόγω ακίνητα, όταν μάλιστα υπάρχει απόθεμα δεκάδων χιλιάδων αδιάθετων ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ήδη μειωμένων εμπορικών αξιών των υφιστάμενων κατοικιών, με αυτονόητες αρνητικές συνέπειες:
·        στην περιουσία των πολιτών-ιδιοκτητών,
·        στο ενεργητικό των εργοληπτών, και εν τέλει
·        στις αποδόσεις των νέων επενδυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εξέλιξη εκτιμούμε ότι είναι ανάγκη να περάσουμε σε μια διαφορετική για το δημόσιο συμφέρον πολιτική προώθησης τέτοιων δημόσιων ακινήτων ώστε:
1.     Να διασφαλίζεται το ενδιαφέρον περισσότερων του ενός επενδυτών κι επομένως, μέσω του ανταγωνισμού, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση για το δημόσιο.
2.     Να διασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης τόσο για τον επενδυτή όσο και για την τοπική ανάπτυξη.
Παρακάτω εξειδικεύουμε το σκεπτικό μας:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της McKinsey για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, τα επόμενα 8-10 χρόνια, ο τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμή της, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 35% του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και το πάνω από το 38% του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού σε όρους Απασχόλησης. Οι διεθνείς επισκέπτες θα φθάσουν τα 22-24 εκατ., με παράλληλη αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. H συνολική συνεισφορά σε ΑΠΑ θα είναι 41- 44 δισ. Ευρώ (16 έως 17 δισ. Eυρώ περισσότερα από ό,τι σήμερα) και  περίπου 1 εκατ. στην απασχόληση (300.000 νέες θέσεις εργασίας). Από αυτή την προοπτική ανάπτυξης και απασχόλησης η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο κατεπείγουσας ανάγκης για τη διασφάλιση των υφισταμένων θέσεων εργασίας με την ενίσχυση των εισροών στις τοπικές επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δικαιούται σημαντικό μερίδιο και βασική προϋπόθεση είναι οι νέες τουριστικές επενδύσεις έντασης εργασίας.
Σύμφωνα, εξάλλου, με μελέτη του ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία, για κάθε 45.000€ άμεσης κι έμμεσης τουριστικής δαπάνης (και σ’ αυτό το ποσό τη μερίδα του λέοντος έχουν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης με άνω του 70%) διασφαλίζεται μια θέση εργασίας.
Η στρατηγική αξιοποίησης των τουριστικών ακινήτων που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω ώστε να επιδιώκει δύο ξεκάθαρους στόχους:
1.     Τη δημιουργία και διατήρηση του μέγιστου αριθμού ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης, κατά μ.ο. ετησίως, από την αμιγή επιχειρηματική δραστηριότητα επί του ακινήτου (άμεσες νέες θέσεις εργασίας).
2.     Την επίτευξη της μέγιστης συνολικής ετήσιας τουριστικής δαπάνης από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αναπτύξει ο επενδυτής (άμεσες κι έμμεσες νέες θέσεις εργασίας).
Τα παραπάνω θα αξιολογηθούν στη βάση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα κληθεί να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και θα πρέπει να είναι και τα μοναδικά κριτήρια για την επιλογή του, ως πλειοδότη, όχι σε ευρώ, αλλά σε αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο, σε αποδόσεις για τον ίδιο τον επενδυτή και, το σημαντικότερο, σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Η δε κυριότητα των εκτάσεων προτείνεται να διατίθεται δωρεάν, δεδομένου του ότι για να αξιοποιηθούν και να ανεγερθούν οι τουριστικές εγκαταστάσεις απαιτούνται πενταπλάσια τουλάχιστο επενδυτικά κεφάλαια από αυτά που απαιτούνται για την αγορά της έκτασης.
Στο πλαίσιο της δεσμευτικότητας των επενδύσεων με τους παραπάνω όρους και κριτήρια (και βέβαια και άλλους όρους που αφορούν το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των υποδομών κ.λ.π.), οι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές ισόποσες με την αξία του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Έτσι για να αποκτήσει δωρεάν το ακίνητο ο επενδυτής θα πρέπει να υλοποιήσει έγκαιρα τις τουριστικές επενδύσεις του επί αυτού και να τις λειτουργήσει, που είναι και το σημαντικότερο για την απασχόληση, τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και τα δημόσια (φορολογικά άμεσα και έμμεσα) έσοδα (μόνον τα έσοδα από έμμεσους φόρους υπολογίστηκαν, από την ίδια ως άνω μελέτη του ΙΟΒΕ, σε 4,5% της άμεσης και έμμεσης τουριστικής δαπάνης).
Βασική προϋπόθεση επίσης αποτελεί η κατάλληλη πολεοδόμηση των εν λόγω ακινήτων σύμφωνα με τους ως άνω στόχους αξιοποίησης αλλά και τις εξειδικευμένες επενδυτικές προτάσεις, είτε με τη μορφή ΕΣΧΑΔΑ, είτε με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές.
Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,
Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία του ΤΑΙΠΕΔ να πωλήσει τα δημόσια φιλέτα προκειμένου να εκπληρωθούν οι οικονομικές δεσμεύσεις έναντι της Τρόικα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εισπρακτική αξιοποίηση των ακινήτων γίνεται με αναπτυξιακό προσανατολισμό και αποτέλεσμα. Δεν το βλέπουμε μέχρι σήμερα και ενδεχομένως αν ποτέ το δούμε να είναι πολύ αργά για τους ανθρώπους της περιοχής ίσως και για την πατρίδας μας, που αντιμετωπίζει κατεπείγοντα προβλήματα με πρώτο αυτό της ανεργίας.
Για το λόγο αυτό και με αφορμή τις συνεχείς αναβολές στις διαδικασίες των εν λόγω διαγωνισμών, αλλά και τις καθυστερήσεις υλοποίησης των επενδύσεων σε όσους εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί, σας προτείνουμε την παραχώρηση των εν λόγω ακινήτων στους οικείους ΟΤΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ώστε οι τοπικές κοινωνίες, δια των τοπικών αρχών, να δρομολογήσουν τον τρόπο βέλτιστης για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους άνεργου πολίτες, αξιοποίησής τους, έναντι συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, ως προς τις διαδικασίες ωρίμανσης και δημοπράτησης που οι ΟΤΑ θα ακολουθήσουν.
Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εκτίμηση


Γιώργος Τσαμασλής
Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP