20/12/13

Απόφαση λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων


Σύμφωνα με την από 24.10.2013 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και σε άλλες Κυριακές, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων,
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων , ως εξής :
Α. Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Β. Τις δύο Κυριακές λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013, εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 11.00 έως τις
20.00 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
Α. Να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού  ρεύματος, μέχρι 250 τετραγωνικά μέτρα.
Β. Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων,εξαιρούμενων των περιπτώσεων συμβάσεων ιδιόχρησης, (Franchise)
Γ. Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shope-in-a- shop) και να μην βρίσκονται σε «εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”) , εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά .

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP