17/12/13

Ενιαίο τιμολόγιο νερού για όλο τον Δήμο Θερμαΐκού
Με το σχετικό δελτίο τύπου η Δ.Ε.Υ.Α επισημαίνει:


ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1)   Μετά τη σύσταση της ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α., κρίθηκε αναγκαία η ψήφιση μιας ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
   Πριν τη συνένωση των τριών πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού – Μηχανιώνας – Επανομής, η κάθε επιχείρηση εφήρμοζε ξεχωριστή τιμολογιακή πολιτική με βάση την καταμέτρηση των παροχών της, ανά εξάμηνο ή ανά έτος αντίστοιχα.


 Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια κατανάλωσης είχαν αναλυτικά ως εξής:
Πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού (Εξάμηνη καταμέτρηση – με εξάμηνη χρέωση παγίου τέλους)
0-150 m³                                  0,20€
151-300 m³                              0,56€
3011-500m³                             0,85€
500-9999m³                 1,10€

Πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Μηχανιώνας (Ετήσια καταμέτρηση και χρέωση πάγιου τέλους)
Πάγιο: 23,98€ + Φ.Π.Α. 23%
0-200m³                                   0,22€
201-400m³                                0,51€
400m³<0 span="">

Πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Επανομής (Ετήσια καταμέτρηση και χρέωση πάγιου τέλους)
Οικισμός Επανομής – ΜεσημερίουΠαραλία Eπανομής
Πάγιο 29,35€ + ΦΠΑ 23%Πάγιο: 38,15€ +  Φ.Π.Α. 23%
20-100m³ 0,38€20-100m³ 0,56€
101-200m³       0,56€101-200m³          0,76€
201-300m³               0,76€201-300m³          0,94€
301m³<0 span="">m³<  1,17€

Με το τιμολόγιο που θα ισχύει επιβαρύνονται όσοι υπερκαταναλώνουν, αλλά και όσοι χρησιμοποιούν το νερό ύδρευσης για άρδευση.
Υποστηρίζουμε τον μέσο καταναλωτή διατηρώντας πολύ χαμηλή τη χρέωση για την μικρή κατανάλωση που αντιπροσωπεύει το 90% των καταναλωτών.
Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης του κοινωνικού τιμολογίου, που αυτήν την περίοδο   αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Θερμαϊκού.
Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ παραμένει στα πιο χαμηλά τιμολόγια ύδρευσης.
Επίσης προτείνεται:
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που η Επιχείρηση προτίθεται να ακολουθήσει η μείωση ποσοστού 50% επί των τελών ύδρευσης για τις κατηγορίες
·         Άτομα με αναπηρία άνω του 67%
·         Άτομα με πολυτεκνική ιδιότητα
Επί της κατανάλωσης, θα υπολογίζεται το επιβαλλόμενο ειδικό τέλος 80% του άρθρου 11 του ν. 1069/1980.
Ν Ε Ο   Ε Ν Ι Α Ι Ο   Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ  ΑΠΟ   01/01/2014

Α1 ΚΛΙΜΑΚΑ m³
Από  m³                                      Έως m³                                  ΤΙΜΗ /Μ3
   0                                                    30                                   0,20   €/m³                  
 30                                                    70                                   0,32   €/m³                  
 70                                                  105                                   0,54   €/m³
105                                                 140                                   0,80   €/m³                  
140                                                 175                                   1,20   €/m³
175                                                -----                                    1,60   €/m³
ΣΗΜ. ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 30 m³ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΑΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
Α2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ      5,00  ανά λογαριασμό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ( σε  σύνολο 150 m3 ανά έτος )
                                Με το νέο τιμολόγιο και τετράμηνη καταμέτρηση
Πάγιο            0 - 30                  30x 0,2                        =   6,00
                     31-50                  20 x 0,32         =   6,40
                                   
Ειδ. τέλος        80% (6,40 )                              =   5,12

                       Συντήρηση δικτύου                   =   5,00
                       ΦΠΑ  13%                               =   1,61
                       ΦΠΑ  23%                               =   2,33
ΣΥΝΟΛΟ-----------------=  26,46 x 3 τετράμηνα = 79,38 το έτος   


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   ΜΕΙΩΣΕΙΣ   ΤΙΜΩΝΑΠΟ   01/01/2014


 
Θερμαϊκός           παλαιό τιμολόγιο            89,53   ---  μείωση       11,33%
Μηχανιώνα                   >>               103,72    --- >>               23,46%
Επανομή                       >>               159,46    --- >>               50,22%
Παραλία Επανομής      >>               221,96    --- >>               64,24%

Αναλογία με άλλους Δήμους
Θεσσαλονίκη                                    181,16    ---    μειωμένο 56,18%
Θέρμη                                               100,02    ---    μειωμένο 20,63%


                                               
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο     Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Επίσης προτείνεται η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τις παρακάτω κατηγορίες όπως :
·         Άτομα με αναπηρία άνω του 67%
·         Άτομα με πολυτεκνική ιδιότητα
Στις παραπάνω κατηγορίες προτείνεται έκπτωση 50% έως 105 m³ ανά εξάμηνο. Ισχύει δηλαδή το τιμολόγιο:
            Από                             Έως                              Κοινωνικό Τιμολόγιο
m³                                m³
0                    30                                            0,10  
35                                70                                0,20  
70                                105                              0,27  
105                              140                              0,80  
140                              175                              1,20  
175                              ----                               1,60  

   Η τιμολογιακή πολιτική  θα ισχύει στην επόμενη βεβαίωση από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο.


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP