30/9/13

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Θερμαϊκού


Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Θερμαϊκού στις 2 Οκτωβρίου  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν. Επιβάτες.

                                      Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.  Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ.Χ.Βογιατζής


2.             Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Κ. Καζουλίδη.

3.            Παραχώρηση οικοπέδου στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΟΣΔΑ) για το έργο «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης». Εισηγητής:Γενικός Γραμματέας κ.Ελ. Κεραμιδάκης.

4.            Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.

5.            Έγκριση της υπ’ αρ. 103/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.

6.            Έγκριση της υπ’ αρ. 71/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.

7.            Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

8.            Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/2013 απόφασης του ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

9.            Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

10.       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

11.        Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

12.       Ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή λήξης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

13.       Διαγραφή ποσού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

14.       Συγκρότηση Επιτροπής σφραγίσεων και αποσφραγίσεων ΚΥΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

15.       Αντικατάσταση του κ.Αν.Βουδούρη από μέλος του ΔΣ της ΔΑΝΕΘ. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ.Ελ.Κεραμιδάκης.
                                                                                                

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP