31/8/13

Έναρξη προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο ΘέρμηςΕξήντα οκτώ δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρονται μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης. Τα προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και στην επαγγελματική βελτίωση των πολιτών εντάσσονται στις θεματικές ενότητες:


1) Οικονομία- Επιχειρηματικότητα 2) Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον 3) Νέες Τεχνολογίες 4) Γλώσσα και Επικοινωνία 5) Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις 6) Πολιτισμός και Τέχνη 7) Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες (18 ετών και άνω) κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα μάθησης απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων. Σε όσους ολοκληρώνουν τα προγράμματα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης απ’ το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τα προγράμματα προσφέρει ο Δήμος Θέρμης, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης).


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 2/9/2013 έως 27/9/2013.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Την αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε και απ’ την ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

· Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Θέρμης (Θέρμη, Ταβάκη 28, 1ος όροφος, τηλ. 2310 - 466.555, e-mail: kdvm@dimosthermis.gr) Δευτέρα – Παρασκευή 17:00- 21:00

Για υποβολή αιτήσεων:

· Δημοτική Ενότητα Θέρμης, Δημαρχείο, Δημοκρατίας 1, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30- 15:30

· Δημοτική Ενότητα Μίκρας, κτήριο δημοτικών υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο), Τρίλοφος, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30- 15:30.

· Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, κτήριο δημοτικών υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο), Βασιλικά Δευτέρα – Παρασκευή 07:30- 15:30.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP