12/7/13

Ασφαλιστικά ταμεία – Δόση 50 ευρώ για χρέη έως 5.000 ευρώΟΑΕΕΜηνιαία δόση μέχρι το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη θα μπορούν να καθορίζουν τα ασφαλιστικά 1ταμεία για την εξόφληση των χρεών από εισφορές που θα ενταχθούν είτε στην πάγια ρύθμιση (για οφειλές από 1/1/2013 και μετά) είτε στη «νέα αρχή» (για τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές ως τις 31/12/2012). Το πλαφόν θέτει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
διευκρινίζοντας ότι στις ρυθμίσεις -τόσο της πάγιας όσο και της νέας αρχής- δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο δόσης ή ύψος οφειλής, παρά μόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ οπότε μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή έως 100 δόσεις ή να καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.
Οι προθεσμίες
Με βάση την εγκύκλιο του υπουργού και αντίστοιχη εγκύκλιο της διοικητή του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
1. Η πρώτη δόση δεν μπορεί να καθυστερήσει ούτε ημέρα καθώς η καταβολή της προβλέπεται περιοριστικά εντός 7 εργασίμων ημερών και είναι απαραίτητη για την
ένταξη στη ρύθμιση.
2. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μόνο 1 δόσης.
3. Η καταβολή της καθυστερημένης δόσης έχει προσαύξηση 15% και γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την
ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης μέσω πάγιας εντολής.
 

Απώλεια ρύθμισης
Το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης θα χάνεται στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής μίας δόσης πέραν της μιας φοράς, μη καταβολής καθυστερημένης δόσης με προσαύξηση 15% μαζί με την επόμενη δόση, μη εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της, αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκείμενου να χορηγηθεί η ρύθμιση ή ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης καθώς και στην περίπτωση που δημιουργηθεί φορολογική οφειλή. Με την απώλεια της ρύθμισης το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις καθίσταται άμεσα απαιτητό, καταπίπτουν οι εγγυήσεις και κινούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
 
«Καλύψεις» με τον μήνα
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι χορηγείται αντί ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας 1 μήνα και ασφαλιστική «κάλυψη» για παροχές περίθαλψης διάρκειας 1 μήνα.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP