28/6/13

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
(Δ.Ο.Υ ΤΕΛΩΝΕΙΑ)

Βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την
31.12.2012.
Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ.1111/21.05.2013
Ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και όχι πέραν την 30.06.2017.
Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής απαλλάσσεται η
πληρωμή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 25% έως 50%.


Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ.1112/21.05.2013
Υπάγονται οφειλές από 01.01.2013 και μετά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Καταβάλλονται σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και κατ εξαίρεση έως 24, εφόσον πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καθυστερούμενες έως 31.12.2012 οφειλές
Απόφαση Υπ. Εργασίας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας Β/7/15878/2915/23.05.2013
Ρυθμίζονται σε έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 30.06.2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων,τελών,επιβαρύνσεων από 25% - 50%.

Πάγια ρύθμιση οφειλομένων εισφορών
Απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας
Υπάγονται οφειλές από 01.01.2013 και μετά ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες δόσεις,επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP