21/6/13

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνεδριάζει
Την Τετάρτη 26 Ιουνίου,  ώρα  20:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στους Ν. Επιβάτες, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
                    Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.            Έγκριση της υπ΄αρ.16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που αφορά στο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αιγιαλού Παραλίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.            Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
3.            Αλλαγή ονόματος οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βο-γιατζής.
4.            Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
5.            Επανεπιβολή ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικοπεδικό τμήμα εμβαδού 667,05 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ289 ιδιοκτησίας κ.Ειρήνης Μπέλλου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.            Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.25/2012 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 149.995,87 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Θερμαϊκού Ν.Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
7.     Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής    
         του έργου «Οδοποιία Δ.Δ.Μεσημερίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρ- 
         χος  κ. Β.Αθανασιάδης.
8.     Τροποποίηση της υπ΄αρ.193/2012 Απόφαση της Οικονομικής     
         Επιτροπής, που αφορά αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης.     
         Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
9.        Αποδοχή παραίτησης μέλους ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.και ορισμός νέου   
     μέλους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
10.           Αποβολή του μισθωτή Σαμαρά Ε.Θεοδώρου, από δημοτικό ακίνητο, επί της παραλιακής οδού Ν.Βότση, στην Ν.Μηχανιώνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
11.     Εκμίσθωση του υπ΄αρ.329 δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 13.500 τ.μ., της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
12.    Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για την εξυπηρέτηση αναγκών στέγασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τρία χρόνια από τις 02/06/2013 έως τις 02/06/2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.        
13.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για βενζίνη και πετρέλαιο, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
14.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για είδη φαρμακείου - Αναλώσιμα φαρμακείου, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
15.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τρόφιμα, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
16.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας για υλικά καθαριότητας, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
17.     Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
18.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ., σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
19.     Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
20.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
21.     Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
22.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
23.    Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου  και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
24.     Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθα-νασιάδης.
25.    Παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο, αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠ-ΠΑ 2000.  Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Π.Πεντούσης.
26.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Βογιατζής.
27.    Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή έκτακτων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
28.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
29.    Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης, για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου, στην περιοχή της Αγ.Τριάδας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
30.    Εξέταση αιτήματος επιτροπής κατοίκων Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι.Αλεξανδρής.
31.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ.Κ.Κούτουκας.
32.    Εκδίκαση ενστάσεων για την «Τροποποίηση και τοπική επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Τριάδας-Ν.Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP