23/4/13

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου    Συγκαλείται  σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο, σήμερα Τρίτη και  ώρα 17:00, στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν.Επιβάτες.
  
    Ο λόγος της συνεδρίασης είναι η αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, για την εύρυθμη  λειτουργία του Δήμου.

                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
      
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός Τελών χρήσης Αιγιαλού, έτους 2013.  Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής. 
(Η πρόταση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού για τα τέλη αιγιαλού κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο και που μάλλον θα ψηφισθεί από το δημοτικό  συμβούλιο είναι:
Περαία - Ν. Επιβάτες: 15 ευρώ/τμ  - Αγία Τριάδα: 13 ευρώ/τμ Επανομή: 10 ευρώ/τμ  - Μηχανιώνα: 10 ευρώ )


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αστική θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης – Μελέτης - Αδειοδοτήσεις πέντε προβλητών - στάσεων», στα πλαίσια της υπ΄αρ.πρωτ.886/1-4-2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισηγητής:Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.   
ΘΕΜΑ 3ο: Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Ε.Θερμαϊκού Παραλίας Ν.Επιβατών (από ΚΑΑΥ έως Κωνσταντινουπόλεως). Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Ε.Θερμαϊκού Παραλίας Αγίας Τριάδας (από ΕΟΤ έως ΚΑΑΥ). Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος κ. Ε.Ζαριφέ.
ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης & Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Βογιατζής.    
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού.
Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Π.Τροκάνας.       
      

 www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP