OLOI

Αναγνώστες

18/1/13

Απολογισμός για τα Κ.Α.Π.Η. από το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για το 2012 
  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      Κ.Α.Π.Η.   2012


Τα Κ.Α.Π.Η. ανήκουν στο  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» του Δήμου Θερμαϊκού.

   Τα Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του Δήμου Θερμαϊκού  απευθύνονται σε άτομα  Τρίτης ηλικίας , άνδρες και γυναίκες, δημότες μας, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων και ασφαλιστικού φορέα.

   Ασχολούνται με την πρόληψη ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, συνεργάζονται και ευαισθητοποιούν το ευρύτερο κοινό και τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων του Δήμου  μας. Επίσης, συνεργάζονται με ειδικούς φορείς για την επίλυση των προβλημάτων και των αναγκών των μελών τους.
Ένας  από τους βασικούς σκοπούς  είναι η δραστηριοποίηση και η ενεργοποίηση των μελών μέσα από τις ομάδες αυτενέργειας. Αυτές είναι:

Ø  Ομάδα χορευτική  των  Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας , Ν. Κερασιάς και Επανομής
Ø  Ομάδα χορωδίας με τη συνεργασία των  χορωδιακών ομάδων  του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Ø  Ομάδα γυμναστικής με τη συνεργασία του τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ
Ø  Ομάδα  κοινωνικής αλληλεγγύης-εθελοντισμού
Ø  Ομάδα ψυχαγωγίας
Ø  Ομάδα εκδρομών

     Δεδομένης της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος Θερμαϊκού  και των μεγάλων αποστάσεων που υπάρχουν από την έδρα  του ν.π.δ.δ. προς στις  περιοχές της περιφέρειας του Δήμου, καθίστατα την ανάγκη  ύπαρξης οκτώ (8) παραρτημάτων (ένα σε κάθε Τοπική ή Δημοτική κοινότητα του Δήμου) προκειμένου να διασφαλίσει  την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων
  Κάθε Κ.Α.Π.Η. λειτουργεί στο δικό του  χώρο  και αναπτύσσει όλα τα προγράμματα και παρέχει όλες τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου.
        Η επωνυμία των  ΚΕΝΤΡΩΝ είναι:
-          Κ.Α.Π.Η. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
-          Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
-          Κ.Α.Π.Η. ΕΠΑΝΟΜΗΣ
-          Κ.Α.Π.Η. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
-          Κ.ΑΠ.Η. Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ
-          Κ.Α.Π.Η. Ν. ΚΕΡΑΣΙΑΣ
-          Κ.Α.Π.Η. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
-          Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΑΙΑΣ
-           
Η  κεντρική υπηρεσία  του Ν.Π.Δ.Δ “ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.” και κατά συνέπεια και των Κ.Α.Π.Η.  εδρεύει  στη  Δημοτική Κοινότητα   Ν. Μηχανιώνας  στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη .

  Τα απολογιστικά στοιχεία των  Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του Δήμου Θερμαϊκού  είναι τα εξής :

Τα  Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του Δήμου Θερμαϊκού     μέχρι τις   31/12/2012   αριθμούσαν  τα  4.836 εγγεγραμμένα  Μέλη.

 H ετήσια  συνδρομή   των μελών των Κ.ΑΠ.Η. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του  Δήμου Θερμαϊκού μειώθηκε στο συμβολικό ποσό των 6,00 Ευρώ .

Έχει ολοκληρωθεί  η ηλεκτρονική μηχανογράφηση των βιβλίων μελών των:
  Κ.Α.Π.Η.   Ν. Μηχανιώνας
  Κ.Α.Π.Η.  Αγγελοχωρίου
  Κ.Α.Π.Η.  Επανομής
  Κ.Α.Π.Η.  Μεσημερίου  και
  Κ.Α.Π.Η.  Ν. Κερασιάς

Δραστηριοποιήθηκαν και επέδειξαν  σημαντικό έργο στους παρακάτω τομείς:

ΥΓΕΙΑ:
Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών μας και η αναβάθμιση της ποιότητας των ιατρικών παροχών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Κ.Α.Π.Η.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα της Τρίτης ηλικίας  καθημερινά ταλαιπωρούνται από ποικίλα προβλήματα υγείας  και η πρόληψη τους  κρίνεται αναγκαία .
Στο  Πρόγραμμα  ιατρο/κευτικής φροντίδας φροντίδας  ειδικών νοσηλευτικών  αναγκών -μέτρηση πιέσεως Σακχάρου, κ.τ.λ. και  προαγωγής υγείας - ενημέρωσης σε ειδικά θέματα πρόληψης και τρόπου υγιεινής ζωής, πραγματοποιήθηκαν  είτε σε συνεργασία με άλλους  Φορείς είτε σε συνεργασία με Ελεύθερους Επαγγελματίες –Ιατρός και  Ιδιωτικές Εταιρείες οι εξής  δράσεις:
Παροχή     ιατρικής  φροντίδας από τον παθολόγο ιατρό  κ. Λαγανά Σταύρο  ο οποίος παρέχει  οδηγίες  για φαρμακευτική αγωγή, συνταγογραφεί  φάρμακα, παραπέμπει  τα  μέλη των Κ.Α.Π.Η. στη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων ,αλλά και σε άλλες ειδικότητες γιατρών όπου απαιτείται  .
Το 2011 η παροχή  ιατρικής  φροντίδας προσφέρονταν στα μέλη των Κ.Α.Π.Η  Αγγελοχωρίου  και  Ν. Κερασιάς  ενώ το 2012 επεκτάθηκε και στα μέλη του  Κ.Α.Π.Η  Ν. Επιβατών.
Παροχή     νοσηλευτικής   φροντίδας και οδηγιών από τέσσερις  νοσοκόμες   στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου οι οποίες βοηθούν  τον ιατρό στις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, παρέχουν πρώτες βοήθειες κ.α. στο χώρο του ΚΑΠΗ, επίσης με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων  διενεργούν  μετρήσεις Αρτηριακής πιέσεως ,Σακχάρεως, Χοληστερίνης, και τέλος  πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε ευπαθείς ηλικιωμένους .
  Παροχή     νοσηλευτικής   φροντίδας-Μετρήσεις Πιέσεως - Ειδικές εξετάσεις σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στα μέλη των Κ.Α.Π.Η  Αγγελοχωρίου , Ν. Κερασιάς  & Ν. Μηχανιώνα
Μετρήσεις Πιέσεως - Ειδικές εξετάσεις σε συνεργασία με τη Μονάδα Κοινωνικής
Εξετάσεις από 18 γιατρούς του ΑΧΕΠΑ (παθολόγους, καρδιολόγους και πνευμονολόγους) (Κ.Α.Π.Η. Επανομής).
Δωρεάν  προληπτικός έλεγχος ΟΣΤΙΚΗΣ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ στα μέλη των Κ.Α.Π.Η  του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.        από την εταιρεία  ROTTA FARM HELLAS. Ο αριθμός των μελών που συμμετείχε στο κύκλο των εξετάσεων ήταν 446  από τα Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας (65άτομα), Επανομής(164 άτομα),Αγγελοχωρίου(45 άτομα), Ν.Επιβατών(40 άτομα), Περαίας(62 άτομα),Αγίας Τριάδος(42 άτομα)και Μεσημερίου (28 άτομα).
Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ στα μέλη των Κ.Α.Π.Η  του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.        από την εταιρεία Novartis (Hellas)Α.Ε.Β.Ε  . Ο αριθμός των μελών που συμμετείχε στο κύκλο των εξετάσεων ήταν  195 από τα Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας (50άτομα), Ν.Κερασιάς(45άτομα), Αγγελοχωρίου(30 άτομα), Ν.Επιβατών(30 άτομα)και Περαίας(40 άτομα).Ο έλεγχος των μελών των Κ.Α.Π.Η. Επανομής, Μεσημερίου  και Αγίας Τριάδος έχουν δρομολογηθεί  για το 2013.
 Προληπτικός έλεγχος  καρκίνου του τραχήλου  στο Κέντρο Υγείας της Ν.Μηχανιώνας .
Προληπτικός έλεγχος καρκίνου του μαστού  με κινητή μονάδα μαστογραφίας από την Αντικαρκινική Αθηνών (Κ.Α.Π.Η. Επανομής)
 Παροχή υπηρεσιών  φυσικοθεραπείας  του  Ομίλου Εταιριών GT COMPANIES  με μια  μικρή οικονομική       συμμετοχή  των μελών  στα 2,50€+Φ.Π.Α.
Ομιλίες  από Ιδιώτες Γιατρούς και ομάδα του Κέντρου Υγείας Θέρμης ( Κ.Α.Π.Η.  Περαίας , Μεσημερίου )
Δωρεάν  παροχή υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και  αισθητικής  από τη σχολή ΕΠΑΣ ( Κ.Α.Π.Η. Επανομής,  Περαίας)
Τα μέλη δε καταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ιατρικής εξέτασης ή προληπτικού ελέγχου υγείας.


ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:

    Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Κ.Α.Π.Η εκτός του ψυχαγωγικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα, έχουν ως στόχο να δείξουν ότι τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας έχουν ικανότητες, δίνουν το παρόν, προβληματίζονται και αγωνιούν ως σκεπτόμενα άτομα και  αναπτύσσουν σημαντική  δράση.
Στο  πλαίσιο της ψυχαγωγίας τα Κ.Α.Π.Η. διοργάνωσαν :

·   εποχιακές εκδρομές  (εκπαιδευτικές , ψυχαγωγικές ,θρησκευτικές)  
             &
·   εποχιακές εκδηλώσεις

Eποχιακές εκδρομές-μετακινήσεις όπως:

1.    Πολυήμερη – οκταήμερη  Εκδρομή στην Αιδηψό. Συμμετείχαν 190 άτομα σε πέντε γκρούπ  από τις 27/8/2012  έως και τις 1/10/2012

      2. Ημερήσιες και Πολυήμερες Εκδρομές (μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους – ιστορικούς χώρους, μοναστήρια, κ.τ.λ.)


Eποχιακές Εκδηλώσεις   όπως:

Ø      «Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η  ή  σε κοσμικές  ταβέρνες  με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής

Ø      «Αποκριάτικο Γλέντι» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η ή  σε κοσμικές  ταβέρνες 

Ø      «Πασχαλινή γιορτή  και  τσούγκρισμα αυγών» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η  ή  σε κοσμικές  ταβέρνες 

Ø      Εκδήλωση εν΄όψη της «Γιορτής των Αγίων Σαράντα »


Ø      «Γιορτή της Μητέρας» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η  

Ø      «Γιορτή του Πατέρα» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η
 
Ø      «Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας» στις αίθουσες  των  Κ.Α.Π.Η  ή  σε κοσμικές  ταβέρνες
              (Κ.Α.Π.Η. Μεσημερίου & Επανομής )

Ø       «Γλέντι εν’ όψει της Γιορτής των Ηλικιωμένων» (Κ.Α.Π.Η. Μεσημερίου)
Ø      «Αυγουστιάτικες  Βραδιές  Γλεντιού»(Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς, Ν. Επιβατών)

Ø      Βραδιά γλεντιού (Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς, Ν. Επιβατών, Περαίας)

Ø       «Απογευματινές  Αποδράσεις Καφέ» (Κ.Α.Π.Η. Ν. Επιβατών, )

Ø      «Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Χορό» στην Κοσμική Ταβέρνα FOCUS .
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ:

Η δράση των ομάδων αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τα διάφορα  προβλήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά κτλ. της σημερινής δυσοίωνης εποχής που ζούμε . Αυτό φαίνεται από το αρκετά μεγάλο ποσοστό μελών που συμμετείχε στις  ομάδες που λειτουργούν σήμερα στα  Κ.Α.Π.Η. αλλά και από το πλούσιο έργο τους όπως :

Ø      Καθαρισμός των πάρκων (Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς).

Ø      Συμμετοχή στις Θρησκευτικές  εκδηλώσεις για τον εορτασμό των τοπικών Αγίων  του τόπου μας
1)Συμμετοχή στην Θρησκευτική  εκδήλωση με  δεξίωση με  παραδοσιακά εδέσματα και  γλυκά  των μελών  για τον εορτασμό του   Πολιούχου Αγίου Νικολάου  ( Κ.Α.Π.Η. Αγγελοχωρίου) .
      2) Συμμετοχή στις Θρησκευτικές-ιστορικές   εκδηλώσεις  με δεξιώσεις  με  παραδοσιακά εδέσματα και  γλυκά  των    
         μελών  για  τον εορτασμό των τοπικών Αγίων, Κωνσταντίνου - Ελένης και  Αγίου Παντελεήμονα 
         ( Κ.Α.Π.Η. Μεσημερίου ) .
      3) Συμμετοχή στις Θρησκευτικές-ιστορικές   εκδηλώσεις  με δεξιώσεις  με  παραδοσιακά εδέσματα και  γλυκά  των    
        μελών  για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου  και  των Πολιούχων  Ταξιαρχών (Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς).

Ø      Συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.(Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας , Ν. Κερασιάς ,Επανομής  ).

Ø      Συνεργασία με τους δασκάλους των σχολείων του Δήμου μας ( Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας, Μεσημερίου ).

Ø      Εθελοντική βοήθεια των μελών στη διοργάνωση της  εκδήλωσης του Δήμου  (Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας).

Ø      Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων & χρημάτων  για ανθρωπιστική  βοήθεια σε συνδημότες μας
   ( Κ.Α.Π.Η. Μεσημερίου, Ν. Επιβατών, Περαίας ).

Ø      Επισκέψεις σε ιδρύματα (Κ.Α.Π.Η. Περαίας).

Ø      Χριστουγεννιάτικο παζάρι με κάλαντα, αρώματα, και χριστουγεννιάτικη μαγεία….
         Με Χειροποίητες κατασκευές των μελών του Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας από τις 10-15 Δεκεμβρίου 2012 στην   
      Καψαλάκειος Πολιτιστική Στέγη, με συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων των Κ.Α.Π.Η .Ν.Μηχανιώνας,     
     Ν.Κερασιάς, Επανομής, Α΄& Β΄Κ.Α.Π.Η  Καλαμαριάς ,των χορωδιών τμημάτων του ΔΗ.Π.Α.Κ.Υ.Θ, του Κ.Α.Π.Η. 
    Επανομής και της  Παιδικής χορωδίας του 1ο Δημοτικού Σχολείου .

Ø      Εθελοντική  οικονομική  συνεισφορά  των μελών  για την  προμήθεια  υλικοτεχνικών  αγαθών
 (τηλεόραση, τέντα προστασίας εισόδου, ντουλάπα θέρμανσης, κτλ) και  επιδιόρθωση προϊόντων,   με σκοπό  την  ενίσχυση  των  χώρων  των Κ.Α.Π.Η.  (Κ.Α.Π.Η.  Ν. Κερασιάς, Ν. Μηχανιώνας, Ν. Επιβατών, Επανομής).
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Στα  πλαίσια των πολιτισμικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων στα Κ.Α.Π.Η.  πραγματοποιήθηκαν  τα εξής  ακόλουθα:

Ø      «4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού 3ης Ηλικίας».
Μια βραδιά αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό έτος 2012,έτος Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών.
     Τα  Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  του Δήμου Θερμαϊκού, οργάνωσαν και  πραγματοποίησαν  την Πανελλήνια πολιτιστική εκδήλωση  «4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού 3ης Ηλικίας», στις 22/6/2012, ημέρα Παρασκευή, στο Αμφιθέατρο της Ν. Μηχανιώνας, στην οποία συμμετείχαν 350 χορευτές από τα Κ.Α.Π.Η. των  Δήμων :Δέλτα, Κιλκίς, Ωραιοκάστρου, Τρικάλων, Καλαμαριάς, Χαλκηδόνας, Πυλαίας- Χορτιάτη, αλλά και του δικού μας δήμου, του δήμου Θερμαϊκού καθώς επίσης και η χορωδιακή ομάδα  του  Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς και η εφηβική χορευτική ομάδα του γυμναστηρίου  EYRO SPORT,όπου αναβίωσαν έθιμα και  παρουσίασαν τραγούδια και χορούς του  τόπου μας.
   Ως δείγμα καλής φιλοξενίας και περίσσιας αγάπης, τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς και Ν. Μηχανιώνας,  πρόσφεραν στα φιλοξενούμενα Κ.ΑΠ.Η, χειροποίητα αναμνηστικά, δίνοντας ένα παραδοσιακό χρώμα στη φιλοξενία αυτή.

Ø      Μηχανιώνα  2012-Θαλασσογραφίες
    Διοργάνωση της 2ης ημέρας της πολιτιστικής καλοκαιρινής εκδήλωσης Μηχανιώνα  2012-Θαλασσογραφίες
με τίτλο ‘90 χρόνια αναμνήσεις από την παλιά πατρίδα’   την Κυριακή 29/7/2012 στο Αμφιθέατρο της Ν. Μηχανιώνας, με χορό, τραγούδι και μουσική νοσταλγώντας το χθές. Στην εκδήλωση  συμμετείχαν 180  χορευτές από το Κ.Α.Π.Η. Μηχανιώνας, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού,  Ξηροχωρίου , Κιζδερβενιωτών, του γυμναστηρίου Euro Sport και η κα Πάτρας Κουτσομανή με το μονόλογο μιας μάνας. Ενώ  τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας,  ακούραστα και πρόθυμα πρόσφεραν στα φιλοξενούμενα τμήματα, χειροποίητα αναμνηστικά.

Ø      Γιορτή Τσίπουρου
Συνδιοργανωτής στην  πολιτιστική εκδήλωση  « Γιορτή Τσίπουρου »    που διοργάνωσε το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  το Κ.Α.Π.Η. Ν. Κερασιάς     την  Κυριακή  20/10/2012 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου Ν.Κερασιάς  .
Συμμετοχή  τα  χορευτικά  τμήματα  των  Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας και  Ν.Κερασιάς.


Ø      Συνάντηση Φιλίας των Κ.Α.Π.Η.
Συμμετοχή με τα  χορευτικά  τμήματα  των  Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας  και  Ν.Κερασιάς  στην  πολιτιστική εκδήλωση  «Συνάντηση Φιλίας των Κ.Α.Π.Η. » που διοργάνωσαν  τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ωραιοκάστρου   στις 25/5/2012 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δρυμού  .


Ø      Θάλασσα και σπορ
Συμμετοχή με τα  χορευτικά  τμήματα  των  Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας και  Ν. Κερασιάς  στην εμπορική έκθεση- ναυτικό σαλόνι   «Θάλασσα και σπορ» στις 2/6/2012 στο λιμάνι Μηχανιώνας  .

Ø      Έκθεση Χειροτεχνίας –Μπαζάρ  «Τεσσάρων Εποχών».
Συμμετοχή με τα  χορευτικά  τμήματα  των  Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας , Ν.Κερασιάς  και Επανομής  στην  Έκθεση Χειροτεχνίας –Μπαζάρ  «Τεσσάρων Εποχών» που διοργάνωσαν  τα Κ.Α.Π.Η.  Φοίνικα και Αϊ-Γιάννη του Δ.Ο.Π.Α.&Α.Π.Η.  στις 27/11/2012 και 28/11/2012 .

Ø      Φιλοξενία κοινωνικών λειτουργών από τη Βουλγαρία  από το  Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας  με παραδοσιακά εδέσματα προσφορά των μελών του Κ.ΑΠ.Η ΚΑΙ  με συμμετοχή του  χορευτικού  τμήματος  του, την  Δευτέρα        21/10/2012

Ø      Συμμετοχή του  χορευτικού  και το χορωδιακού  τμήματος  του Κ.Α.Π.Η. Επανομής  στην πολιτιστική εκδήλωση του  Δήμου «ΑΡΓΥΡΙΑ 2012»


Ø      Συμμετοχή της χορωδιακής ομάδας   του Κ.Α.Π.Η. Περαίας  σε  θεία λειτουργία.

Ø      Παρακολούθηση του  Συλλόγου  Λεχριτών  Θεσσαλονίκης  (ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ) στο Θέατρο Κ.Α.Π.Π.Α. στις 3/3/2012
Ø       Παρακολούθηση Θεατρικών  παραστάσεων .ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ:
        Τα Εντευκτήρια αποτελούν  τα καταφύγια των ανθρώπων της τρίτης  ηλικίας, όπου μπορούν να απολαύσουν το καφέ τους σε  προσιτή τιμή , να διοργανώσουν συναντήσεις τσίπουρου, να παίξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια και να παρακολουθήσουν τηλεόραση, βίντεο ή να ακούσουν  τη μουσική που επιθυμούν.
     Μία μέρα την  εβδομάδα , τα εντευκτήρια διατίθενται  για το Πρόγραμμα «Απογευματινός καφές» όπου αναπτύσσονται συζητήσεις , ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος, φιλοξενίες άλλων Κ.Α.Π.Η ,κ.τ.λ.
Οι χώροι των  εντευκτηρίων λειτουργούν καθημερινά περίπου  από τις 7:00π.μ. – 13: 00 π.μ και   4:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ

Τα Εντευκτήρια  των Κ.Α.Π.Η. Μεσημερίου , Ν.Μηχανιώνας ,Ν. Κερασιάς, Αγγελοχωρίου, Επανομής και Ν.Επιβατών , ενισχύθηκαν  με έξι  ( 6 )  κλιματιστικών  θέρμανσης.
 Σημαντική ήταν η μείωση  στα  μισθωτήρια  του  Κ.Α.Π.Η Αγίας Τριάδος  κατά 80% και  του  Κ.Α.Π.Η  Περαίας κατά 20%


                                                                                  Με εκτίμηση,
                                                                              
                                                                                 Ο Πρόεδρος του
                                                                                     ΔΗ.Π.ΠΑ.Κ.Υ.Θ.

                                                                                       Γιάννης Τσακμάκας


                                                             


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP