20/12/12

Έλαχε ο κλήρος…Από την τελευταία  έκδοση του Ορίζοντα


 Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Αυτοδιοικητικά πρότυπα, ο τότε υπουργός εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, από τον «Καποδίστρια» προχώρησε ακόμα παραπέρα στον «Καλλικράτη». Έτσι από 1034 δήμους και κοινότητες που είχε η Ελληνική επικράτεια, διαμορφώθηκε σε 325 δήμους. Ποσοστό μείωσης 70%.
Μαζί με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας που όριζε ο Καλλικράτης το σίγουρο ήταν ότι οι δήμοι έγιναν πιο ευέλικτοι με την διαδικασία των συγχωνεύσεων και καταργήσεων.
Από 6000 νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έμειναν λιγότερα από 1500. Ποσοστό μείωσης 75%.

Ήδη εφαρμόζονται ριζικές αλλαγές: Την υπαγωγή κάθε δαπάνης των ΟΤΑ και τον επιχειρήσεών του χωρίς εξαίρεση στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον έλεγχο της πορείας των εισπράξεων των εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την διασφάλιση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών χωρίς ελλείμματα, τον περιορισμό του δανεισμού των ΟΤΑ και την απαγόρευση δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες, την υπαγωγή κάθε απόφασης των οργάνων των δήμων στην υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της διαύγειας, την απαγόρευση κάθε δυνατότητας πρόσληψης ή σύμβασης εκτός ΑΣΕΠ κ.α.
Οι αλλαγές αυτές διαμόρφωσαν ένα νέο θεσμικό και λειτουργικό περιβάλλον και θεμελίωσαν νέο πρότυπο οικονομικής διαχείρισης που διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων.
Όμως υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Το πολιτικό, αυτοδικοικητικό, διοικητικό προσωπικό και σε ένα βαθμό οι πολίτες δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτήν την μεταρρύθμιση.
Αρκετές συνενώσεις έγιναν βάσει πολιτικών συσχετισμών από παράγοντες που υπήρχαν εκείνο το διάστημα (π.χ. έκριναν ότι το Πλαγιάρι είναι πιο κοντά στην Περιστερά απ’ ότι στην … Περαία!!!).
Μαζί με την οικονομική στενότητα που βιώνει το κράτος ο «Καλλικράτης» δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Παρόλα αυτά όμως γίνονται προσπάθειες. Η σύγκρουση του παλιού συστήματος με το νέο, ειδικά στις μέρες μας είναι εμφανής. Είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθούν παλιές λογικές.
Οι πολίτες πρέπει να αντιλαμβάνονται το συμφέρον της κοινωνίας που κατ’ επέκταση είναι και δικό τους και να επικροτούν πρωτοβουλίες που είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση και να απορρίπτουν πρακτικές που έχουν να κάνουν με συμφέροντα συντεχνιών, αδιάφανων διαδικασιών, κινήσεις εντυπωσιασμού και να απομονώνουν αυτούς που έχουν κάνει την πολιτική επάγγελμα.
Βλέποντας τα πράγματα ψύχραιμα διαπιστώνουμε ότι συνενώθηκαν δήμοι με διαφορετικό προσανατολισμό, διαφορετικές κοινωνίες.
Οι Καποδιστριακοί δήμοι άφησαν προίκα μεγάλα χρέη και προβλήματα (ημιτελή έργα χωρίς χρηματοδοτήσεις, υπεράριθμο προσωπικό, άδεια ταμεία, κακοδιαχείριση κλπ.)
Όλα αυτά συσσωρεύθηκαν στους νέους Καλλικρατικούς δήμους όπου δεν ήταν έτοιμοι και δεν είχαν την υποδομή να τα διαχειριστούν επαρκώς.
Τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, μέσα σ’ αυτή την αναμπουμπούλα μπόρεσαν να εισχωρήσουν άτομα που με την πρακτική τους τραυματίζουν και μπλοκάρουν κάθε θετικό βήμα που πάει να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση όμως έλαχε ο κλήρος στις πρώτες Καλλικρατικές διοικήσεις των δήμων να τραβήξουν το κουπί.
Ελπίζουμε ότι στις επόμενες εκλογές οι καινούργιες διοικήσεις που θα αναδειχθούν θα είναι πιο έμπειρες και αποτελεσματικές.
Σ’ αυτό λοιπόν το τοπίο πρέπει να σταθούμε κριτικά και όχι ισοπεδωτικά στις πρώτες Καλλικρατικές διοικήσεις των δήμων.
Πάντως το μάρμαρο από πολιτικής πλευράς θα το πληρώσουν, αν δεν το έχουν πληρώσει οι σημερινοί διοικούντες, και στις επόμενες εκλογές αυτοί που θα διασωθούν θα είναι ήρωες.
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP