20/12/12

Αντιμισθία ΑντιδημάρχωνΌπως είναι γνωστό, από 1.1.2013, μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 Ειδικότερα:Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής:
Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1),
έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8).

Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.


Επίσης, στους αντιδημάρχους όλων των δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εάν ένας αντιδήμαρχος είναι π.χ. δημόσιος υπάλληλος και είναι μεταξύ των αντιδημάρχων που δεν λαμβάνουν αντιμισθία, από 1.1.2013, δεν θα λαμβάνει ούτε τις αποδοχές της θέσης του, καθώς του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών. Δεν θα λαμβάνει δηλαδή ούτε αντιμισθία, ούτε αποδοχές.

 Εδώ σε θέλω κάβουρα...

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP