29/12/12

Κίνηση Πολιτών Επανομής


 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
  " Μετά τη συνάντηση μας της 12/12/2012 με τη διοίκηση της ΔΕΥΑΘ, με θέμα το πόσιμο νερό της Επανομής (Επανομή, Παραλία-Πάλιουρα, Μεσημέρι), οι απορίες–αγωνίες μας εξακολουθούν να υπάρχουν.
Οι «απαντήσεις» της Διοίκησης δεν μας καθησύχασαν.
     Ελπίζουμε ότι η υπόσχεση της Τεχνικής Υπηρεσίας για συχνότερες αναλύσεις χημικές-μικροβιολογικές θα τηρηθεί και απαιτούμε οπωσδήποτε τη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο. Ευελπιστούμε να δούμε στο σχεδιασμό τους την πραγματική λύση του προβλήματος των νιτρικών καθώς και την τακτική χλωρίωση του νερού όπως και των δεξαμενών και του δικτύου ως οφείλουνε.
     Με λύπη μας διαπιστώσαμε παντελή απουσία ορθολογιστικής οργάνωσης στην αποτύπωση των οφειλών των καταναλωτών και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας ότι τα εισπραχθέντα ποσά είναι κάθε άλλο παρά ανταποδοτικά στους πολίτες.
ζ  η  τ  ο  ύ  μ  ε :
-- να δημοσιοποιηθεί στους πολίτες του Δήμου «η ετήσια έκθεση οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης που περιλαμβάνει    απολογισμό εσόδων-εξόδων , ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας» που ασφαλώς έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια , όπως υποχρεώνει ο νόμος 1069 της 19/23.8.80 (με τροποποιήσεις) «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» άρθρο 5, § ζ΄, 
-- καθώς και τον προϋπολογισμό του 2012 που  έχει ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο άρθρο 5, § δ΄).
 
ΚΙΝΗΣΗ   ΠΟΛΙΤΩΝ    ΕΠΑΝΟΜΗΣ

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP