20/11/12

Νέες ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τις προθέσεις της, για τη διευθέτηση του χρέους των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
 Θεωρούμε ότι κάποιες, από αυτές, κινούνται, σε θετική κατεύθυνση.
 Θέλουμε, όμως, να δημοσιοποιήσουμε τις επιφυλάξεις μας, από τα όσα, μέχρι στιγμής μάθαμε, μέσω των Μ.Μ.Ε.

·         Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πολύ λιγότερους καταναλωτές, από αυτούς, που μπορούν να ενταχθούν, στον ισχύοντα νόμο (Ν.3869/2010), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τι θα γίνει, με τους υπόλοιπους, δηλαδή γεωργούς, εργαζόμενους, με μπλοκάκι, σε περισσότερους του ενός εργοδότες, μικροεπαγγελματίες κ.λπ.;
·         Τα δάνεια καταναλωτικής πίστης, για να ενταχθούν, στις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να είναι ενυπόθηκα. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο οι καταναλωτές, στην ανάγκη τους να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, να υποκύπτουν, στις πιέσεις των τραπεζών να μετατρέψουν τα καταναλωτικά τους δάνεια και τις πιστωτικές τους κάρτες, που σήμερα, δεν έχουν προσημείωση, ή υποθήκη, σε ενυπόθηκα. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έξοδα και χρεώσεις. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί, γιατί η εμπειρία μας, από τις αντιπροτάσεις, που μέχρι σήμερα, έκαναν οι τράπεζες, όταν οι καταναλωτές ζητούσαν ρύθμιση οφειλών, είναι οι τράπεζες να ζητούν εγγραφή προσημείωσης, ή επιπλέον εγγυητές.
·         Οι νέες ρυθμίσεις παρατείνουν το χρέος, για επιπλέον τέσσερα χρόνια. Δηλαδή η περίοδος χάριτος των 4 χρόνων, απλά, μετακινείται, στο τέλος της αποπληρωμής.
·         Η περίοδος χάριτος είναι έντοκη. Μπορεί το επιτόκιο να είναι μικρό (1,5%), αλλά η συνολική οφειλή των καταναλωτών θα τοκίζεται αυτά τα τέσσερα χρόνια και οι καταναλωτές, θα πληρώνουν τους τόκους. Άρα, δεν πρόκειται, για περίοδο χάριτος, αλλά για διευκόλυνση.
·         Κατανοούμε την ανάγκη, για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Όμως, στις νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπεται καμιά μείωση των οφειλών (κούρεμα). Ειδικά, για τα καταναλωτικά δάνεια, όλη η ευθύνη και το βάρος μεταφέρεται, στους καταναλωτές και οι τράπεζες παίρνουν «συγχωροχάρτι», για τα ληστρικά επιτόκια καταναλωτικών δανείων και κυρίως των πιστωτικών καρτών και για τις επιθετικές και ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης δανείων.
·         Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις, από την Κυβέρνηση, πως θα λειτουργούν οι νέες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό, με τον υφιστάμενο νόμο, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 Το τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ασκεί μεγάλες πιέσεις. Όμως, και οι καταναλωτές έχουν «πληρώσει χρυσό» αυτό το σύστημα, όχι μόνο μέσω της φορολογίας, για την αποπληρωμή των δανείων, για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, αλλά και με παλαιότερες ενισχύσεις, με τη μορφή εγγυήσεων και με υψηλές και, συχνά, καταχρηστικές χρεώσεις, «ληστρικά» επιτόκια και καταχρηστικούς όρους.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP