22/10/12

Νέοι κανόνες διακίνησης/εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας, ανακοίνωσαν τους Νέους
Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονομική Διάταξη, που
τίθεται σε ισχύ άμεσα. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο διευκολύνεται
η επιχειρηματικότητα, αίρονται τα εμπόδια στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, τονώνεται ο ανταγωνισμός και προστατεύεται ο
καταναλωτής. Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις /παρεμβάσεις
του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Καταργούνται ρυθμίσεις που διατηρούσαν κλειστές
αγορές εμποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών.
Διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων του
καταναλωτή και της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή
όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών
νομοθεσιών που αναφέρονται στα θέματα αυτά.
Παρέχονται, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
νέες δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στον
ανταγωνισμό, με την απελευθέρωση της δυνατότητας
να εμπλουτίσουν την ποικιλία των προσφερομένων
προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
Ειδικότερα, με τη νέα Υγειονομική Διάταξη που έχει ήδη
υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας και τίθεται άμεσα σε
ισχύ, μεταξύ άλλων:
Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων
τετραγωνικών μέτρων και οι πρόσθετες άδειες
προκειμένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον
κατηγοριών τροφίμων από τα καταστήματα.
Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση
ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή και όχι για
τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καμία σχέση με
τη Δημόσια Υγεία.
Ενισχύεται η εφαρμογή ευέλικτων και
αποτελεσματικών συστημάτων αυτοελέγχου, ανάλογα
με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων.
Τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ;
1. Νέες ρυθμίσεις για τον καταναλωτή που αναμένεται να
συμβάλουν και στη μείωση τιμών μέσω της μείωσης
κινδύνου παραπλάνησης
2. Μείωση διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.
3. Άρση περιορισμών και αδικαιολόγητων υποχρεώσεων
για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων.
4. Ασφάλεια δικαίου ώστε να ενισχύεται η αίσθηση
ασφάλειας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
5. Αίρονται κάποιες απαγορεύσεις οι οποίες
δυσχεραίνουν την ομαλή διακίνηση των προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310-241383.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση
προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές
ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ
διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για
λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί
να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των
στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους
δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της
απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από
την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP