25/6/12

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο ΘερμαϊκούΌσοι δημότες του Δήμου Θερμαϊκού οφείλουν ποσά μέχρι 10.000 Ευρώ τώρα πλέων μπορούν να τα ρυθμίσουν. 

 Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο οικονομικών Κωστή Κούτουκα:

 "Με την  Κ.Υ.Α. 20124/08-6-2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄), τέθηκε σε ισχύ, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (Α΄14) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.4047/2012 (Α΄31) .

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στο Δημαρχείο του Δήμου Θερμαϊκού άμεσα με καταληκτική ημερομηνία τις 07/10/2012.
Την ημέρα υποβολής της αίτησης πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης ή η εφ΄απαξ εξόφληση της βασικής οφειλής.
Οι δόσεις ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφ΄άπαξ καταβολή της βασικής οφειλής, με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
β) Σε 2 –12 μηνιαίες δόσεις , απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων
γ) Σε 13 –24 μηνιαίες δόσεις , απαλλαγή 75% των προσαυξήσεων
Για περισσότερες δόσεις, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20124/2012.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
Η μη καταβολή τριών (3)  συνεχών  μηνιαίων  δόσεων  της  ρύθμισης  συνεπάγεται  α)την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β)την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής γ)την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο του
Δήμου Θερμαϊκού στην Περαία Μεγ. Αλεξάνδρου 2- ισόγειο, τμήμα Ταμείου, κα Άννα Στέφου, από 8:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο 23923 30 025."


                                                                   Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών
                                               
                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP