25/2/12

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνεδριάζει


5o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 1-3-2012 ώρα 18:30
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)

Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ερωτήσεις
1. Διαχείριση ογκωδών του Δήμου μας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
2. Προσάμμωση στο λιμάνι Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
3. Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή όρων της υπ΄αρ2.1507/οικ.4.60 (Κωδικός Πρόσκλησης 4) Πρόσκλησης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
Αποδοχή όρων της υπ΄αρ2.1507/οικ.4.60 (Κωδικός Πρόσκλησης 4) Πρόσκλησης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
Συμμετοχή Δήμου Θερμαϊκού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της Δράσης 3. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
Συμμετοχή Δήμου Θερμαϊκού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της Δράσης 3. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης .
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Ανέγερση 15/θέσιου Λυκείου Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης - Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας Ε. Κεραμιδάκης.
Καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
Ανάκλησης της υτπ΄αρ.443/2011 απόφασης ΔΣ. Τροποποίησης της υπ΄αρ.369/2011 ΑΔΣ, περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου του ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας .
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας..
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας..
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Διαγραφή ποσού 1.375,14 € από τους Χ.Κ.139Α ΚΑΙ 139Β /2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Έγκριση της υπ΄αρ.03/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
Ανέγερση σχολικής στέγης στο Ο.Τ.72Β Δ. Κοινότητας Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
Αναπροσαρμογή μισθώματος δύο ενοποιημένων δημοτικών καταστημάτων στο κτίριο «ΔΙΑΣ», στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας με μισθωτή τον κ. Εμμανουήλ Καρδαμήλα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.10 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Αστέριο Νάκο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και ΔΕΥΑΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, για το μήνα Μάρτιο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Κομοτηνή, στα πλαίσια συνεδρίασης της ΚΕΔΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Εκμίσθωση 2 Δημοτικών Αναψυκτηρίων σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Ποταμός Επανομής» της Δ. Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.


Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://now.in/radio/ds_thermaikos

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP