29/12/11

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού για το Πρόγραμμα ΄΄ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΄΄

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) Το πρόγραμμα ''Βοήθεια στο σπίτι'' είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Β) Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Γ) Συνολικά περισσότεροι από 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες ωφελούνται από το πρόγραμμα.
Δ) Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.
Ε) Ενδεχόμενη κατάργηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ, που χωρίς τη βοήθειά που τους παρέχει το πρόγραμμα θα μείνουν στο έλεος της τύχης.

Για τους παραπάνω λόγους ως Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Απαιτούμε να βρεθούν άμεσα εναλλακτικοί τρόποι μόνιμης και σταθερής χρηματοδότησης - από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους - που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα επόμενα χρόνια.

2. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων για την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Ζητούμε από την Κυβέρνηση όπως εξεύρει μια μόνιμη λύση για το ανθρώπινο δυναμικό των προγραμμάτων προκειμένου αυτό να συνεχίσει να προσφέρει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του στους ηλικιωμένους και ανήμπορους συμπολίτες μας και μετά τις 30-6-2012.

Αποδέκτες ψηφίσματος:
1.- Υπουργός Εσωτερικών.
2.- Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
3.- Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας.
4.- Σωματείο Εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
5.- Έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσηςwww.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP