21/11/11

Το Δ. Σ. του Δήμου Θερμαϊκού συνεδριάζει

Το Δ. Σ. του Δήμου Θερμαϊκού συνεδριάζει την Τετάρτη 23-11-2011 ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) με τα εξής θέματα:
Θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Ερωτήσεις
1. Σταθμός Μεταφόρτωσης. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Αριστείδης Λιόλιος.

Προτάσεις
1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα νέα αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Μώραλη.


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
2. Υποβολή έκθεσης 3ου τριμήνου του 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
3. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 369/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας.
5. Συγκρότηση Επιτροπής φιλικού διακανονισμού με σκοπό την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις Καταναλωτών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
6. Διευκόλυνση καταβολής οφειλών της εταιρείας «ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΠΕ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
7. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
8. Έγκριση του 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
9. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
10. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12. Απευθείας ανάθεση της εργασίας ανέλκυσης και απομάκρυνσης των πλωτών μηχανημάτων (γερανός μετά ρυμουλκού) με τις ονομασίες «Π/Γ ΓΟΛΙΑΘ» Ν. Π. 2102 και Ρ/Κ «ΤΩΝΗΣ Ν. Θ. 303 που βρίσκονται εντός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
13. Έγκριση της Ορθής Επανάληψης της υπ΄αρ. 38/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ κ. Χ. Βογιατζής.
14. Έγκριση της υπ΄αρ. 29/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ίδρυση Ν. Κοιμητηρίων Περαίας σε τμήμα του 1053α αγροκτήματος Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
15. Έγκριση της υπ΄αρ. 28/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, γενικής χρήσης στο κέντρο της Δ. Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
16. Έγκριση της υπ΄αρ. 30/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ. Χ. 101-109 και 42Τ Τ. Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
17. Έγκριση της υπ΄αρ. 31/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη διάθεση τμήματος του Κ. Φ. 108Τ της Περαίας για την οργάνωση του εργοταξίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και ενοποποίηση κοινόχρηστων χώρων και και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ. Χ. 101-109 και 42Τ Τ. Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής .
18. Έγκριση της υπ΄αρ. 32/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη μετακίνηση και εμφύτευση σε άλλη θέση δένδρου (φοίνικα) στο Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής .
19. Έγκριση της υπ΄αρ. 36/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-σήμανση 2ου Γυμνασίου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20. Έγκριση της υπ΄αρ. 37/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αδειοδότηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Αθ. Βεργοπούλου (πρώην Μ. Αλεξάνδρου), της Δ. Κ. Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
21. Έγκριση της υπ΄αρ. 38/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - σήμανση 1ου Δημοτικού Σχολείου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
22. Έγκριση της υπ΄αρ. 39/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - σήμανση 2ου Δημοτικού Σχολείου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
23. Έγκριση της υπ΄αρ. 40/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - σήμανση 3ου Δημοτικού Σχολείου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
24. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
25. Ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου Θερμαϊκού με ρυμοτομούμενα τμήματα, ιδιοκτησίας Βασιλικής χήρας Λουκά Χολέβα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
26. Έγκριση της υπ΄ αρ. 43/2011 απόφασης του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής .

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP