OLOI

Αναγνώστες

11/11/11

Ευρεία σύσκεψη φορέων για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Τα προβλήματα, καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις, αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα τέθηκαν επί τάπητος σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στην έδρα της υπηρεσίας του, την 9η Νοεμβρίου 2011. Στη σύσκεψη συμμετείχαν,
εκτός από το επιστημονικό προσωπικό του ΣΑΣΘ, εκπρόσωποι όλων των δήμων της περιοχής ευθύνης του Συμβουλίου (παρόντες δήμαρχοι και εκπρόσωποι των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Βόλβης, Λαγκαδά, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Δέλτα, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΘ και του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ.
Το ΣΑΣΘ, ως φορέας αρμόδιος για την εποπτεία του συνόλου των μεταφορών και μετακινήσεων στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του, προχώρησε στην πρωτοβουλία της συνάντησης όλων των εμπλεκομένων φορέων, γιατί πιστεύει ότι σήμερα –περισσότερο από ποτέ- μόνο η συνεργασία των πολλών μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των περισσότερων. Η βούληση δε του ΣΑΣΘ να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες τις κοινωνικές ομάδες στις καθημερινές τους μετακινήσεις –μεταξύ δε αυτών και τους μαθητές- είναι δεδομένη.
Είναι γνωστό ότι η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη μετέφερε στους δήμους την αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών. Για το σχολικό έτος 2011-2012 δεσμεύτηκε μια συνολική πίστωση για όλη τη χώρα €140.000.000,00 (84 εκ από τους π/υ των περιφερειών και 56 εκ από τους π/υ των δήμων). Για τα επόμενα έτη κάθε σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ΚΑΠ των δήμων. Είναι επομένως κοινώς αποδεκτό ότι οι δήμοι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, έχοντας στο πλευρό τους όλους τους φορείς που θα μπορούσαν να συνδράμουν (ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, Περιφέρεια, Μητροπολιτική Ενότητα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΙΜΕΤ). Οι εκπρόσωποι μάλιστα των φορέων δήλωσαν από την αρχή ότι βρίσκονται στη διάθεση των δήμων, προκειμένου να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.
Ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ, καθηγητής κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι απαιτείται καταρχάς να αποτυπωθεί ποσοτικά ο αριθμός των μαθητών που έχουν σήμερα δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους δήμους η προσκόμιση σχετικών στοιχείων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 35415/28.07.11 (ΦΕΚ Β 1701). Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί το πρόβλημα και ποιοτικά, να περιγραφούν δηλαδή επί μέρους ζητήματα, όπως είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς τους, αλλά και αναμονής τους στα σχολεία πριν και μετά την διενέργεια των μαθημάτων.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου, το ΣΑΣΘ αναλαμβάνει να μελετήσει τις διαδρομές και τα δρομολόγια και να προτείνει όσες περισσότερες τροποποιήσεις μπορεί στο πλαίσιο του εφικτού, με δεδομένες τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΟΑΣΘ, τον οποίο και εποπτεύει. Αρχή του ΣΑΣΘ στο θέμα αυτό είναι ότι προσπαθεί, σύμφωνα και με την επιταγή της σχετικής ΚΥΑ, να εξασφαλισθεί η μεταφορά του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μαθητών με δημόσια συγκοινωνία, δηλαδή με τη συγκοινωνία που εκτελεί ο ΟΑΣΘ. Σε ό,τι αφορά δε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τον ΟΑΣΘ, αλλά από το ΚΤΕΛ, οι αντίστοιχες παρεμβάσεις για εξυπηρέτηση μαθητών με τα οχήματα των ΚΤΕΛ θα πρέπει να γίνουν από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών παρουσίασαν την εμπειρία τους και τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσκολίες που υφίστανται στη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με λεωφορεία του ΟΑΣΘ, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, στην ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων του ΟΑΣΘ, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι μαθητές γυμνασίου - λυκείου, καθώς και στα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στους διαγωνισμούς ανάθεσης σε ιδιώτες λόγω του μαθηματικού τύπου υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων.
Συζητήθηκαν λύσεις όπως η συνδρομή της υφιστάμενης δημοτικής συγκοινωνίας, αλλά και σχετικές διαδημοτικές συνεργασίες. Όπως τονίστηκε, είναι δυνατή η λειτουργία συγκοινωνιών με διαδημοτική συνεργασία είτε τακτικής μεταφοράς, είτε αποκλειστικά για εξυπηρέτηση μαθητών. Η λειτουργία διαδημοτικής συγκοινωνίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αξιοποίηση οχημάτων που διαθέτουν οι δήμοι (υπενθυμίζεται ότι αρκετοί δήμοι εκτελούσαν δημοτική συγκοινωνία χωρίς κόμιστρο), εφόσον ικανοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και οι όροι ασφάλειας για τη μεταφορά μαθητών. Θα μπορούσε ακόμη να εξετασθεί η αγορά οχημάτων (γενικής χρήσης ή σχολικών) που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα και επομένως ενδέχεται να επιχορηγούνται μέσα από το ΕΣΠΑ. Από την πλευρά του ΣΑΣΘ προτάθηκε επίσης η αύξηση του στόλου του ΟΑΣΘ με πρόσθετα οχήματα ή η χρησιμοποίηση από τον ΟΑΣΘ περισσοτέρων οχημάτων άλλης ιδιοκτησίας (δημόσιας, δημοτικής ή μικτής), εφόσον υπάρξει η σχετική πολιτική βούληση. Με την υιοθέτηση μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις λύσεις θα μπορούσαν δρομολογηθούν περισσότερα οχήματα του ΟΑΣΘ και να δημιουργηθούν νέες γραμμές που να εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
Στα ανωτέρω θέματα τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Ο ΟΑΣΘ υπογράμμισε με τη σειρά του ότι είναι στην διάθεση των δήμων να διαθέσει τον υπάρχοντα στόλο του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της μεταφοράς μαθητών.
Στο προσεχές διάστημα το ΣΑΣΘ θα προχωρήσει στην αποκωδικοποίηση του συνόλου των προτάσεων των εκπροσώπων των Δήμων και θα δημοσιοποιήσει ύστερα από σχετική επεξεργασία τις προτάσεις του και τα απαραίτητα επόμενα βήματα.
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP