15/9/11

Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Θέρμης

Τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Θέρμης, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ρύθμιση θα μπορεί να γίνεται μετά από αίτηση των οφειλετών μέχρι τις 30/11/11 και αφορά οφειλές:
  • που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1/09/09 έως 16/6/11 εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης ποσό ίσο με το 30% του συνόλου της οφειλής,
  • που μέρος τους ή το σύνολο είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του αρ. 66 του Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της οφειλής,
  • που μέρος τους ή το σύνολο είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το αρ.170 του Ν.3463/2006. 
Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Δήμου για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με δήλωση του ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξόφληση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
Οι οφειλές εξοφλούνται είτε:
  • εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης οφειλής, είτε
  • με καταβολή της κύριας οφειλής, του 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το 15% ή το 30%, αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ως ανώτερο ποσό οφειλής, για το οποίο θα ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή, το ποσό των 300,00 €.
Καθορίζει ως τρόπο καταβολής των οφειλών άνω του ποσού των 300,00 €, είτε την εφάπαξ εξόφλησή τους είτε την τμηματική εξόφλησή τους έως είκοσι (20) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 €.
Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς μηνιαίες δόσεις ή εάν δεν καταβληθεί η τελευταία δόση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής.
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.thermi.gov.gr/αποφάσεις Δ.Σ., Τηλ. επικ: 2313300728

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP