25/7/11

Το Δ.Σ. του Δήμου Θερμαΐκού συνεδριάζει

Ο Στεφανίδης Κυριάκος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Θερμαΐκού προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27-7-2011 και ώρα 20:00 με θέματα.

1. Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη
διερεύνηση του εταιρικού σχήματος στην περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.

2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας: « ΑειφόροςΑνάπτυξηκαι Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», Θεματική Προτεραιότητα: Υποδομές στον τομέα εκπαίδευσης, Κατηγορία Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βασιλειάδης.
3. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή 25ης Μαρτίου από το Δημαρχείο έως τα Μνήματα». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
5. Εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
6. Καταγγελία, λύση μίσθωσης, απόδοση μισθίου και καταβολή μισθώματος και οφειλών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
7. Αναίρεση παραχώρησης ακινήτου του Δήμου στην καταργηθείσα Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Θερμαϊκού νυν ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
8. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
10. Επιστροφή εσόδων ΤΑΠ, ΔΦ και ΔΤ από λανθασμένη χρέωση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
11. Αποβολή της κ.Δήμητρας Λασκαράκη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Ακτής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
13. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Τοπογραφική Αποτύπωση Αγροτικής οδού μεταξύ των κληρ.447-499 έως 496-542 Αγροκτήματος Ν.Επιβατών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
14. Εκποίηση τμήματος του υπ΄αρ.418 χερσολίβαδου Αγ.Τριάδας ιδιοκτησίας Δήμου Θερμαϊκού στον κ.Χρήστο Ρουσάκη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
15. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2011 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
16. Έγκριση υλοποίησης μελέτης «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
18. Χορήγηση τρίμηνης άδειας σε Δημ.Σύμβουλο. Εισηγητής:Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ.Κ.Στεφανίδης.


Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/269213

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP