20/6/11

«Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές Θεσσαλονίκης: το σήμερα και το αύριο»

Επετειακή επιστημονική εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΣΑΣΘ

H αναγκαιότητα της ύπαρξης των εποπτικών φορέων Δημοσίων Συγκοινωνιών, η ανάγκη για θεσμική αναβάθμιση και περαιτέρω θωράκιση των φορέων αυτών, αλλά και οι εγγενείς αδυναμίες που υφίστανται αναφορικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), τέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την σύσταση του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους τριών φορέων συγκοινωνιών από Ευρωπαϊκές πόλεις και συγκεκριμένα από τον φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών Βερολίνου – Βραδεμβούργου Γερμανίας, από τον φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών της Περιφέρειας της Μαδρίτης στην Ισπανία και από τον Ενιαίο Φορέα Μεταφορών CENTRO Birmingham της Αγγλίας. Οι τρεις προσκεκλημένοι αναφέρθηκαν στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της περιοχής τους καθώς επίσης και στις αρμοδιότητες που έχουν αλλά και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην περιοχή ευθύνης τους στα θέματα μετακινήσεων και δημοσίων συγκοινωνιών. Παράλληλα αναφέρθηκαν στα επιτεύγματα των φορέων που εκπροσωπούν και σε ορισμένες συνταγές επιτυχημένης πορείας.
Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της ημερίδας, προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία εποπτικών φορέων δημοσίων συγκοινωνιών ή ενιαίων φορέων μεταφορών με σημαντικές αρμοδιότητες ώστε να ενισχύεται ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς και παράλληλα να δημιουργούνται συνθήκες για τη διαμόρφωση καταλλήλων πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας αλλά και μείωσης της χρήσης των ΙΧ οχημάτων. Άποψη του Συμβουλίου είναι ότι οι εποπτικοί φορείς αυτοί πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια ασχέτως ποιο κόμμα είναι στη εξουσία και να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και των χρηστών των ΜΜΜ, συμβάλλοντας στην ευημερία της περιοχής και στην περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής τους.
Όπως σημείωσε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, το ΣΑΣΘ στη σημερινή του μορφή έχει εκ του νομικού πλαισίου που το διέπει περιορισμένες αρμοδιότητες και αδυνατεί στην ουσία να φέρει σε πέρας τον ρόλο του εποπτικού φορέα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις και ανεπιθύμητες παρενέργειες σε πολλά αλληλοεπηρεαζόμενα ζητήματα. Ακόμη και σήμερα, μετά την διοικητική αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη», στα θέματα που σχετίζονται με τις δημόσιες συγκοινωνίες έχουν ρόλο και λόγο πάρα πολύ φορείς με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται γρήγορα, πρακτικά και οικονομικά, ακόμη και απλά ζητήματα. Η λογική ενός ενιαίου φορέα μεταφορών και μετακινήσεων, που έχει γίνει πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσμο, είναι μακριά από την αντίληψη
των περισσοτέρων ατόμων στην Ελλάδα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές.
«Θέλουμε να καταδειχθεί ακριβώς αυτή η αναγκαιότητα, να μετασχηματισθεί δηλαδή το ΣΑΣΘ από ένα απλό συμβούλιο με περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης προς όφελος των δημοσίων συγκοινωνιών, σε ένα φορέα μητροπολιτικής εμβέλειας με σύγχρονες δομές που να έχει όχι μόνο σχεδιαστικό αλλά και αποφασιστικό ρόλο σε πολλά από τα προαναφερθέντα θέματα. Μάλιστα στόχος είναι ο νέος αυτός φορέας να χρηματοδοτείται από άλλες πληγές πλην του κρατικού προϋπολογισμού», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο ΣΑΣΘ οι διατελέσαντες πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Συμβουλίου από το 2001.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP