12/5/11

Ενεργοποιήθηκε ο νέος Επενδυτικός Νόμος

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας ανακοινώθηκε η έναρξη υποδοχής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. Θα διατεθούν συνολικά 4,2 δις ευρώ επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές μέσα στο 2011.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31/05/2011 τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες της γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50 εκ ευρώ) του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά, και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
Επίσης, σύντομα προκηρύσσοντε τα ειδικά καθεστώτα για την επιχειρηματικότητα των νέων και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (clusters). Η υποβολή για σχέδια αυτών των κατηγοριών αλλά και για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια διαρκεί καθΆ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων στο νέο επενδυτικό νόμο είναι ύψους 2,24 δις ¤ φοροαπαλλαγών και 800 εκ ¤ επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (για το πρώτο εξάμηνο του 2011, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών καθεστώτων). Οι συνολικές ενισχύσεις για το 2011 φτάνουν τα 4,2 δις ευρώ.
Οι επενδυτές καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, όπως οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Μάλιστα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή, προβλέφθηκε η διασύνδεση του Επενδυτικού Νόμου με το ΕΤΕΑΝ, και έτσι θα μπορεί ο επενδυτής να λαμβάνει ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.
Σημαντική καινοτομία του νέου Νόμου αποτελεί η εισαγωγή αυστηρών κανόνων διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία επαφής του πολίτη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, παρά μόνο κατά τη διάρκεια της έντυπης υποβολής στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Παράλληλα, οι αξιολογητές, οι οποίοι θα προέρχονται από ένα Μητρώο Αξιολογητών, δεν θα γνωρίζουν τον επενδυτή του οποίου την πρόταση θα αξιολογούν. Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησής του μέσω διαδικτύου, ενώ σε πλήρη αντιδιαστολή με τις πολυετείς καθυστερήσεις των προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων, ο επενδυτής θα γνωρίζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου του.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.mindev.gov.gr
www.ependyseis.gr
www.investingreece.gov.gr

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP