5/4/11

Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία του ΓΕΜΗ

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, μέσω της οποίας σε περίπου μία ώρα θα μπορεί να συστήνεται μία επιχείρηση. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική οντότητα και οικονομική δραστηριότητα
θα διεκπεραιώνονται από συγκεκριμένα επιμελητήρια, συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση, επιλεγμένα ΚΕΠ. Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP