5/4/11

Νέος διακανονισμός για οφειλές στον ΟΑΕΕ

«Παγώνει» μέχρι το τέλος του 2012 η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του Ν3863/2010 ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές.
Προϋπόθεση της αναστολής είναι η υπαγωγή των ασφαλισμένων στο νέο διακανονισμό για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ μέχρι την 31/12/2010 με δυνατότητα προεξόφλησης εισφορών με έκπτωση.

Οι οφειλέτες που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή στο νέο διακανονισμό από τώρα και υπό τις εξής προϋποθέσεις: υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς την καταβολή παραβόλου , ανελλιπής καταβολή των από 1/1/2011 και εφεξής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όπως προσδιορίζονται παρακάτω έναντι της μέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP