17/3/11

Παρουσίαση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στους αγρότες της Επανομής

Η δυνατότητα ένταξης της Επανομής στο χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» συζητήθηκε στη διάρκεια σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 11 Μαρτίου, στην παλιά αίθουσα δημοτικού συμβουλίου της Επανομής, παρουσία των προέδρων
των γεωργικών συνεταιρισμών της Επανομής και πλήθους αγροτών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν περιοχές έκτασης 8-10.000 στρεμμάτων, είτε ενιαίες, είτε σε δύο τμήματα και να απορροφηθούν χρηματικές πιστώσεις 3 έως 5.000.000 ευρώ για νέες γεωτρήσεις ή αποζημίωση υπαρχόντων, προκειμένου να ποτίζονται οι καλλιέργειες. Προβλέπεται η κατασκευή φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και, επιπλέον, ποσό της τάξης του 10% του συνολικού ύψους του προγράμματος για έργα αγροτικής οδοποιίας στις εντασσόμενες περιοχές.
Η ένταξη περιοχών στο πρόγραμμα μπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση χιλιάδων στρεμμάτων, να δημιουργήσει τις υποδομές για νέες, εντατικές καλλιέργειες και να ενθαρρύνει την είσοδο στην παραγωγική διαδικασία νέων αγροτών, οι οποίοι δεν διαθέτουν σήμερα τη δυνατότητα καλλιέργειας μικρών εκτάσεων.
H ανάγκη για ορθολογική χρήση του νερού, η αποφυγή της κατασπατάλησης, που γίνεται σήμερα και οι παρεμβάσεις για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, αποτέλεσαν τις σημαντικότερες επισημάνσεις των εκπροσώπων των αγροτών.
«Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στο Δήμο μας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αγροτών, δημοτών μας», δήλωσε ο Δήμαρχος, Ιωάννης Αλεξανδρής.
Συμφωνήθηκε να εξεταστούν προσεκτικά οι περιοχές, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και ζητήθηκαν οι προτάσεις των αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε, σε άμεση συνεργασία, να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις της διοίκησης.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP