14/3/11

Το Δ.Σ. του δήμου Θερμαΐκού συνεδριάζει

Αύριο Τρίτη στις 19.00 η συνεδρίαση του Δ.Σ. του δήμου Θερμαΐκού στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1).
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.

3. Έγκριση Απολογισμού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
5. Πρόταση ψηφίσματος από το Δημ. Συμβούλιο, σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Β. Αθανασιάδης.
6. Ανάκληση της υπ΄αρ.398/2009 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
7. Έγκριση ραδιοφωνικής κάλυψης των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
8. Καθορισμός τέλους για υπηρεσίες που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών κ.λπ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οριστική μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Δ. Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
10. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
11. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
12. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου: «Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων-λουτρών-W.C.στο γήπεδο Ν. Επιβατών (Α΄ Φάση). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
13. Έγκριση καταβολής οφειλής στον ανάδοχο του έργου «Κρασπέδωση - Ασφαλτόστρωση - Πλακόστρωση οδού Μηδείας», σε εκτέλεση των υπάρ.2553/21-5-2010 και 5681/23-7-2010 Αποφάσεων της Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
14. Άδεια τοποθέτησης εμποδίων επί πεζοδρομίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
15. Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΤΕΘ Α.Ε. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
16. Τροποποίηση καταστατικού ΤΕΘ Α.Ε. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
17. Έγκριση κατάθεσης «Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) για συμμετοχή του Δήμου στην απογραφή Κτιρίων & Πληθυσμού-Κατοικιών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
18. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
19. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
20. Καθορισμός τελών χρήσης αιγιαλού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22. Καθορισμός τελών διαφήμισης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
23. Καθορισμός τελών λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
24. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
25. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
26. Καθορισμός τέλους για υπηρεσίες που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής, την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών κ.λπ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27. Μείωση τελών σε ευπαθείς ομάδες και προσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
28. Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
29. Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θερμαϊκού με την συγχώνευση δια απορροφήσεων των Κοινοφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Μηχανιώνας και Επανομής από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θερμαϊκού Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.
30. Σύσταση ΝΠΔΠ του Δήμου Θερμαϊκού με την συγχώνευση των υφισταμένων ΝΠΔΔ των Δήμων Θερμαϊκού, Μηχανιώνας και Επανομής. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.
31. Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Θερμαϊκού με τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των ΔΕΥΑ των Δήμων Μηχανιώνας και Επανομής από τη ΔΕΥΑΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής.
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP