1/3/11

Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης με διαφάνεια και συναίνεση

Η Διοικητική μεταρρύθμιση για την αιρετή Περιφέρεια προβλέπει το θεσμό του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στη Διοίκηση και στους πολίτες για να επιλύει διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δυο πλευρών και να διαφυλάξει τους τελευταίους από φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσίας με στόχο να προστατέψει τον πολίτη από την ανεξέλεγκτη άσκηση της εξουσίας.
Επειδή πρόκειται για μια οιωνεί ανεξάρτητη αρχή, ο νομοθέτης παραπέμπει για τη θέση του Συμπαραστάτη σε άτομο κύρους, κοινής αποδοχής, με εγγυήσεις ανεξαρτησίας, για να παρέχει τα εχέγγυα της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας και γι’ αυτό προβλέπει διευρυμένη πλειοψηφία κατά την επιλογή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην επισήμανσή μας για αδιαφανή και χωρίς διάθεση διαβούλευσης και συναίνεσης πρακτική της πλειοψηφίας, που είχαμε διατυπώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, η διοίκηση Ψωμιάδη ακολούθησε την προσφιλή τακτική της μονομερούς επιβολής και επανήλθε χωρίς σεβασμό στο πνεύμα και το γράμμα της νομοθεσίας για το θέμα της επιλογής του Συμπαραστάτη. Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις αιτιάσεις μας για δημοσιότητα της πρόσκλησης, τη σύνταξη μιας λίστας ενδιαφερομένων και την επιλογή μέσα από μια συναινετική διαδικασία, οι μάσκες έπεσαν δια στόματος του ίδιου του κ. Ψωμιάδη που δήλωσε απροκάλυπτα πως η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε είναι επιλογή της διοίκησης και πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ζητήσαμε αναβολή του θέματος της επιλογής Συμπαραστάτη για να υπάρξει η αναγκαία ευρεία δημοσιότητα της πρόσκλησης, η δυνατότητα υποβολή υποψηφιοτήτων και η σύσταση μιας επιτροπής διαβούλευσης που θα επιλέξει πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ο κ. Ψωμιάδης καταστρατηγώντας το πνεύμα του θεσμού και ενάντια στη λογική του νομοθέτη προσπάθησε να επιβάλλει μια ειλημμένη επιλογή του επειδή δεν θέλει έναν αποτελεσματικό και χρήσιμο θεσμό στην υπηρεσία του πολίτη που θα τον προστατεύσει από την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της διοίκησης. Η παράταξή μας «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης» θέλοντας να διασφαλίσει την αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που επαγγέλλεται για όλους τους πολίτες της Περιφέρειας ο νέος θεσμός δεν πρόκειται να συνεργήσει στον ευτελισμό του. Η πρότασή μας για διαφανείς διαδικασίες και για ανοικτή διαβούλευση που θα οδηγήσει σε πρόσωπο κοινής αποδοχής κινείται στο πνεύμα σεβασμού μιας ανεξάρτητης αρχής που θα διασφαλίσει τη δημόσια λογοδοσία.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP