24/3/11

Δυνατότητα εξαγοράς έως 5 πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση λόγω παιδιών

Η δυνατότητα εξαγοράς έως και πέντε πλασµατικών ετών για τη γέννηση παιδιών και στον ιδιωτικό τοµέα περιλαμβάνεται στις ρυθµίσεις που εισάγει το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου γίνεται µε...
τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα µε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). ∆ηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, καθώς και του ΝΑΤ αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισης για το πρώτο και σε δύο έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP